Bronsemerkekurs

Published 14 februar 2017

Bronsemerkekurs

Course Date : 12.april

Vi starter Bronsemerkekurs på Høvik fra torsdag 12.april i lokalene til Bærum Hundesenter. Kurset går over 10 kurskvelder tirsdager og torsdager på kveldstid.

Hvis hunden kunne velge……..

Bronsemerkekurs

Ønsker du å  være med på et spennende kurs over 10 kurskvelder tirsdager og torsdager oppstart 12.april? Praktisk trening tirsdager og torsdager oppmøte Bærum Hundesenter, Ramstadsletta 18 bygg 11. Topp innendørs treningslokaler med kunstgress, toalett og andre fasiliteter. Her arbeider vi med øvelser som du kan bruke både i hverdagen og i konkurranser. En lydig hund er også en glad hund.

Vi trener på å belønne og motivere hunden riktig og gi hunden tilbakemelding på hvordan vi ønsker vårt samarbeid skal være. Alle ønsker seg en lydig hund, som gjør som du sier. Bronsemerkekurset gir deg muligheten til dette. Her arbeider vi med øvelser som du kan bruke både i hverdagen og i konkurranser. En lydig hund er også en glad hund.
Siste kurskveld avsluttes med en uoffisiell bronsemerkeprøve.

Øvelser på Bronsemerkeprøven:

Tannvisning: Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.

Lineføring: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens
venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet
eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør
inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør
holdt.

Dekk i fra holdt: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. På ny ordre gjør fører helt om og holdt.
Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden opp i utgangsstilling.

Innkalling: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra
hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn i utgangsstilling.

Stå under marsj: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren
inntil hunden og tar denne med seg på ny kommando  ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

Enkeltdekk 1 min:  Hunden i utgangsstilling og på ordre skal føreren gi kommando for dekk og og bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal stå synlig vendt mot hunden i min.1 minutt. Tiden starter når føreren kommanderer og forlater hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden opp i utgangsstilling.

Helhetsinntrykk:  Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom
hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasens temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Kurset går over 10 ganger, 2 kvelder pr uke tirsdager og torsdager.

Instruktør: Kim-André Sørland

Ønsker du å melde deg på, kan du bestille her.bestill-her

Du finner video fra bronsemerkekurs og mange andre spennende ting på avdelingen sin facebook side. Du kan også kontakte oss for en hundeprat på telefon 92804913 eller kim@oslo-hundeskole.no.

Håper vi ses på kursplassen!

Legg igjen en kommentar

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere