All posts by redaktor

shakira ligger

Kurs 1/10 på Gjøvik og Biri

Første kurskveld 1 Oktober 2018 er det felles teori, uten hund i H-bygget på Høgskolen i Gjøvik. Adressen er Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik. Klokken 18.30 til  ca.20.30.

Kursene på Gjøvik går mandager og onsdager og vi gjennomfører valpekurs, grunnkurs og hverdagslydighet.

Kursene på Biri er tirsdager og torsdager, og vi gjennomfører valpekur, grunnkurs og hverdagslydighet.

Første praktiske kveld på Biri er 2 Oktober  og første praktiske kveld på Gjøvik er 3 Oktober.

På alle våre kurs  er alle hunder velkomne, uansett alder. Vi hjelper til og tilpasser treningen på det nivået du og din hund er!

Kursene går to ganger i uken over 10 ganger.

Følg og lik oss gjerne på facebook siden vår:

https://www.facebook.com/OsloHundeskoleOppland

Meld deg på ved å klikke her, eller  kontakt Mette:  mette@oslo-hundeskole.no eller mobil 47 90 80 52

Valpekurs

Valpekurs Sandvika, Fornebu og Høvik

Valpekurs går 10 kurskvelder totalt med foredrag første kvelden i lokalene til Bærum Hundesenter på Høvik. Kursdager i avdelingen er mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager med ute- og innendørs muligheter.

Avdelingen har kursplass på:

  • Fornebu (Storøya skole)
  • Høvik (Bærum Hundesenter)
  • Sandvika (Kjørboparken)

Praktisk trening for valpene er 1 time e. kl.18.00 på kvelden.

Første "go`biten" kommer oppstartskvelden kl.18.30-21.00 i lokalene til Bærum Hundesenter med noen av de mest erfarne foredragsholdere og instruktører på hund og adferd.

Valpekurs gir dere masse trening og ekspertråd som hjelper deg å forstå utfordringene med dressurtrening og hund. Vi har over 20 år erfaring som egen avdeling i hundeskolen og ønsker å gi deg trygghet og forståelse for din hund. Vårt mål er at du får en sosial, lydig, trygg og glad hund.

Alle med hund har ansvar for riktig oppdragelse med belønning og grensesetting. Vi ønsker at din hund skal være en rollemodell for andre valper i fremtiden. Din valp vil motta og etterlate seg inntrykk etter møte med andre hunder. Disse bør være positive og basert på god oppførsel under kontroll. En god start kan være enkelt å gjennomføre.

Valpekurs er egen gruppe med 6-10 hunder. Kurset legger alle forhold til rette for å gi deg og din valp det beste grunnlaget for en trygg start. Sosialisering er inkludert.

Valpekurs passer for alle valper fra 10 uker til ca.6.mnd. Det er viktig at valpen får de første ukene med "flokken sin" som er deg og dine nærmeste, men treningen starter fra dag 1. Når valpen har passert 10 uker er det perfekt å komme i gang med kurs i trygge omgivelser. Tenk hvilken mulighet du/dere får til å bli godt kjent med valpen og "språket" til din hund. Vi har erfaringen.

Valpekurs passer best for deg som vil ha en velfungerende familiehund. Den beste starten gir dere den beste familiehunden. Vi hjelper dere med masse positiv og nyttig erfaring i den viktigste fasen i valpens liv basert på 20 års erfaring av å se hvordan negativ adferd kan snus til positiv adferd. Og har fortsatt gleden av å se den utviklingen på kursplassen med valpene og eierne. Dette er min takk til dere!

Meld deg på her. Vurderer du flere kurs anbefaler vi pakken. Du blir fornøyd!

Valpekurset lærer eierne å rose og motivere valpen riktig. Vi lærer inn forskjellige øvelser på en positiv og morsom måte. Oppmerksomhet, selvkontroll, kontroll, konsentrasjon, grunnleggende for innkalling, sitt, sitt og bli, gå pent i bånd, kontroll i møtesituasjoner og grensesetting generelt med positiv avslutning for valpen og eier. Dere lærer å "lese hunden" og tilegner dere mer kunnskap om avlæring, innlæring, generalisering og bevisstgjøring. Vi trener alltid med positiv intensjon og bruker alltid forsterker som belønning!

Valpekurset bygger på positiv innlæring med grenser som er enkle å forstå både for hund og eier. Du og valpen får hjelp til å bli en velfungerende "flokk" som kan samarbeide bedre  og oppleve mindre konflikter i fremtiden. Det er en grunn til at valpen kan knurre og bite. Vi ønsker å lære dere å unngå disse læringssituasjonene. Når du møter andre hunder skal du ikke gå omveier for å passere. Da er hundeholdet misforstått. Det er basert på kontroll og glede. Ikke frykt og usikkerhet. Det er instruktører som anbefaler å ta omveier, ikke her!

Oppmøte første kvelden hos Bærum Hundesenter, Ramstadsletta 18 bygg 11. Parker ved første bygg på venstre side. Alle våre kursplasser har gratis parkering.

Din trygghet er våres erfaring.

Har du spørsmål ring 92804913 eller mail til avd.leder kim@oslo-hundeskole.no

knapprmelddegpkurset

Grunnkurs

Grunnkurs Sandvika og Fornebu

Vi starter opp grunnkurs med foredrag første kvelden kl.18.30-21.00 oppmøte Bærum Hundesenter. Dette er en informasjonkveld uten hund for hele familien. Videre er det 8  praktiske treningskvelder som varer halvannen time på dager og kursplass du velger ved påmelding. Bruksdagen møtes vi søndag 21.oktober til trening, sosialisering, hundesprint og grilling kl.11.00-14.00 Kjørboparken.

Første "go`biten" kommer oppstarten med erfarne foredragsholdere på hund og adferd inn- og utland. Grunnkurs er 10 kurskvelder totalt med praktisk trening mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager. Dette velger du ved påmelding. Kursdeltagere i Sandvika har oppmøte praktisk trening Kjørboparken. Kursdeltagere på Fornebu har oppmøte Storøya skole. Etter valpekurs er grunnkurs neste skritt i retning en mer lydig og glad familiehund. Her utvikler vi oss videre som hundeeiere og vektlegger mer kontrolltrening. Her vil du som har gjennomført valpekurs begynne å se resultater av en tryggere og mer lydig hund i hverdagen. Treningen fra kursplassen begynner å gi gode resultater. Grunnkurset gir dere masse trening og tilgang til ekspertråd som hjelper deg å forstå utfordringene med dressurtrening og hund. Med over 20 år erfaring som egen avdeling ønsker vi å gi deg trygghet og bedre forståelse for din hund. Vårt mål er at du får en sosial, lydig, trygg og glad hund uavhengig av rase og blanding.

Ønsker du å lære mer om din hund, har du en hund som kunne vært bedre til å samarbeide, en hund som hopper på mennesker, oversosial, nervøs, usikker, konsentrasjonsproblemer, biter i båndet, trekker i båndet eller som trenger et riktig hundekurs?  Grunnkurs er ditt hundekurs.

Vi ønsker å lære deg som hundeeier enkle, positive og riktig teknikker i treningen som er velfungerende og praktisk. Forståelse for trening av din hund med metodevalg tilpasset deg og din hund er noe vi kan og har kanskje mest erfaring med. Vi bruker positiv forsterkning med stor vekt på kontroll, motivasjon, enkel grensesetting og belønning.

Meld dere på her.

Hverdagslydighetskurs Sandvika og Fornebu

Hverdagslydighet Sandvika

Kurs i hverdagslydighet går 10 kurskvelder totalt. Vi anbefaler grunnkurs FØR hverdagslydighet.

Oppstartdatoen starter med felles innføring for alle uten hund kl.18.30 - 21.00. Teorien har oppmøte Bærum Hundesenter, Ramstadsletta 18 bygg 11. Praktisk trening (90 min) starter etter teorien på dager du velger ved påmelding. Oppmøte med hund i Kjørboparken. Kurset bruker mye av tiden på trening i bymiljøet og inneholder store forstyrrelser for å lære deg å kontrollere hunden bedre i hverdagen. Kurset går på kveldstid 90.min mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager. Instruktøren din har masse erfaring og gir dere utfordringer og mestring.

Har du gjennomført valpekurs og grunnkurs er neste skritt kurs i hverdagslydighet. Her vil du som har gjennomført grunnkurs begynne å se resultater av en mer lydig hund i hverdagen. Treningen på kursplassen er tilrettelagt ut i fra det nivået du og hunden er.

Har du en hund som du ønsker bedre kontroll på, en hund som hopper på mennesker, oversosial, nervøs, usikker, konsentrasjonsproblemer, biter i båndet, trekker i båndet eller som generelt trenger et hundekurs?  Kanskje du trenger kurset mer enn hunden? Hverdagslydighet er ditt hundekurs. Kurset er spennende fordi vi terper på øvelser som øker kontroll og samarbeid mellom hund og eier. Variasjon i hundetrening er viktig.

Kurs i hverdagslydighet forutsetter basis ferdigheter som grunnkurs. Dette er et videregående kurs der kontroll generelt i hverdagen prioriteres. Innkalling, miljøtrening, kontroll av "løs" hund, utfordrende bydager, bli-øvelser mm. Vi ønsker å legge mer vekt på kommandoer med forstyrrelser for at du skal få bedre kontroll på hunden. 

Gjennom mange år har vi lært oss å forstå hundens språk og signaler. Avdelingsleder har selv erfart flere titusen valper på kurs i tillegg til mange andre hundekurs. Instruktørene på kurset har masse erfaring med trening av hund og vet hva god hverdagslydighet er. Vi ønsker å lære deg som hundeeier enkle, positive og riktig teknikker, samt forståelse for trening av din hund med metodevalg tilpasset deg og din hund. Vi bruker positiv forsterkning med stor vekt på kontroll, motivasjon og belønning. Målet er å hjelpe deg med å få en god familiehund.

Kurs i hverdagslydighet er veien til målet som kan være bronsemerkekurs, agility weekendkurs intro eller andre spesialkurs i avdelingen.

knapprmelddegpkurset

 

Informasjon oppstart

Bronsemerkekurs

Bronsemerkekurs

Ønsker du å  være med på et spennende kurs over 10 kurskvelder? Praktisk trening tirsdager og torsdager oppmøte Bærum Hundesenter, Ramstadsletta 18 bygg 11. Topp innendørs treningslokaler med hardt og tørt underlag, kunstgress, toalett og andre fasiliteter.

Alle ønsker seg en lydig hund og Bronsemerkekurs gir deg muligheten til dette. Her trener vi på riktig belønning og motivasjon med mye teknisk trening. Vi gir hunden alle muligheter til å lykkes sammen med deg. Her arbeider vi med øvelser som du kan bruke både i hverdagen og i konkurranser. En lydig hund er også en glad hund. Et kurs for deg som vet hva en forsterker er. Siste kurskveld avsluttes med en uoffisiell bronsemerkeprøve.

Øvelser på Bronsemerkeprøven:

Tannvisning: Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.

Lineføring: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens
venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet
eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør
inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør
holdt.

Dekk i fra holdt: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. På ny ordre gjør fører helt om og holdt.
Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden opp i utgangsstilling.

Innkalling: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra
hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn i utgangsstilling.

Stå under marsj: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren
inntil hunden og tar denne med seg på ny kommando  ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

Enkeltdekk 1 min:  Hunden i utgangsstilling og på ordre skal føreren gi kommando for dekk og og bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal stå synlig vendt mot hunden i min.1 minutt. Tiden starter når føreren kommanderer og forlater hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden opp i utgangsstilling.

Helhetsinntrykk:  Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom
hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasens temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Kurset går over 10 ganger, 2 kvelder pr uke tirsdager og torsdager.

Instruktør: Kim-André Sørland

Ønsker du å melde deg på, kan du bestille her.bestill-her

Du finner video fra bronsemerkekurs og mange andre spennende ting på avdelingen sin facebook side. Du kan også kontakte oss for en hundeprat på telefon 92804913 eller kim@oslo-hundeskole.no.

Håper vi ses på kursplassen!

Bærum Hundesenter

Agility weekendkurs intro

Agility er morsomt og fartsfylt og passer for alle hunder!

Dato kommer! Kurset holdes innendørs i lokalene til Bærum Hundesenter med topp fasiliteter. Agility weekendkurs intro er et introduksjonskurs som passer for alle hunder fra 8 mnd. og oppover. Vi ser helst at dere har gjennomført grunnkurs, hverdagslydighet eller bronsemerkekurs i avdelingen, men kurset er for alle hunder og eiere som vil prøve noe nytt med en dyktig veileder. Vi skal hjelpe dere til å mestre en hel agilitybane i løpet av denne helgen. Tunnelene, vippa, hjulet,  bommen, stigen, mønen og alle andre momenter som er på en agilitybane skal læres inn trygt og forsvarlig. Kan hunden og eierne hinderne, så kommer tempoet automatisk.

Meld deg på her!

Weekendkurset kjøres intensivt over 2 dager lørdag og søndag kl.10.00- kl.16.00. Kurset har høyt faglig innhold. Instruktør har fokus på innlæring og videreutvikling av hund og eier på agilitybanen. Dette kurset gir dere en solid innføring i agility. Vil dere noe mer og ønsker å være en del av en treningsgruppe i agility? Da er dette kurset for deg. Kontakt avd.leder kim@oslo-hundeskole.no eller direkte 92804913

Vi anbefaler alder på hund fra 8.-10.mnd og foretrekker hunder og eiere med grunnleggende lydighet. Trenger du mer innspill om hundetrening, motivasjon og en hund som vil samarbeide bedre med deg? Da er dette et kurs jeg vil anbefale!

Bærum Hundesenter kan tilby tipp topp innendørs treningsmuligheter for hund i oppvarmede lokaler på totalt 550 kvm. Agility har egen del på 250 kvm kunstgress med ekstra dempende matter (pads) og egen del med hardt underlag. Vi er opptatt av et positivt miljø for hunder og eiere, så sett av tid til å lære sammen med hunden samtidig som dere har det morsomt!

Med kvalitet og kompetanse i fokus