Gjeterhundkurs – Konkurranse kurs

Publisert 7 februar 2021

Kursdato : 4 dagers kurs, Starter 12 juli Avsluttes 15 juli

Hei. Dette er kurset for de av dere som har trent gjeterhund en stund, men som ønsker å få gå gjeterhundprøve , eller å forbedre seg og hunden til å gjøre det enda bedre på prøvene. Det undervises i kl. 1, 2 og 3. Alle momenter kan trenes på, som gjeterhundprøvene i Norge baserer seg på.

 

 1. Grunndressuren

  .

  1. Innkalling: Hunden må komme på kommando for innkalling
  2. Dekk/ligg: En fordel at hunden dekker der kommando blir gitt
  3. Høyre/venstre: Hunden bør kunne høyre og venstre, for at en skal kunne gå prøve.
  4. Gå bort/ut: Et moment som er god å ha innlært, når hunden går for trangt. Lett å bygge utgang, når hunden kan denne kommando.
 2.  Utgang
  1. Singelhent
  2. Dobbelthent
 3. Løysing
 4. Inndriving
 5. Fradriving (kl. 2 og 3)
 6. Drive etter (kl. 1)
 7. Kryssdriving (kl. 2 og 3)
 8. Kve (alle klasser)
 9. Deling (kl. 3)
 10. Singling (kl. 3)
 11. Sortering (kl. 3)

 

OBS! En fordel om kursdeltakerne kan reglene for gjeterhundprøve.

På kurset vil vi også snakke om  dommerinstruksen (hvordan poengtrekkene kommer).

 

 1. På utgang trener vi mot at hunden skal holde stor nok bue, slik at sauene ikke blir forstyrret. Hunden skal løpe i den retning fører sender hunden. Her får dere lært hvordan en setter opp hunden før utsending.
  1.1 Singelhendt: Der benyttes en flokk fra 4 - 7 sauer. Hunden løper ut fra den side den blir satt opp på.  Løper ei fin bue ut og kommer i riktig posisjon før sauene settes i bevegelse (løysing).
  1.2 Dobbelt hent er for de som har kommet i finaler i kl 3 i de store løpene, FM, NM, Nordisk, EM og VM. Da skal hunden hente inn to flokker med sau. Da må hunden også kunne snu seg tilbake og hente mer sau.
 2. Løysing: Når hunden har kommet inn i riktig posisjon, som oftest er mellom kl. 10 og kl. 2. Nærmer hunden seg sauene og setter de i bevegelse mot oppsatt mål.
 3. Inndriving: Hunden skal føre sauene rakeste vei inn til fører, men i gjennom en oppsatt port (port 1). Til denne øvelsen må hunden kunne høyre og venstre, dekk og press (inn kommando).
 4. Fra driving kl. 1: her fører hunden sauene foran seg og fører ut og i gjennom en port (port 2). Her har fører lov til å følge etter hunden på en avstand som ikke er involvert i selve drivingen av sauene, men er nærme nok for å ha god kontroll på hunden. Denne øvelsen er kun i kl. 1.
 5. Drive etter: Denne øvelsen er kun i kl. 1. : Når sauene har passert port 2. Kommer hundefører seg i forkant av flokken og får hunden til å komme med sauene etter seg i gjennom ny oppsatt port (port 3 i kl 1.) Den porten er smalere enn de andre portene.  Her er det fort gjort å gjøre feil.
 6. Kryssdriving, for kl. 2 og 3: Er mye likt øvelsen fra driving i kl. 1. Den store forskjellen er at fører blir stående igjen ved oppsatt stolpe, og styrer hunden gjennom oppsatt port (port 2). Derfra i en vinkel videre, stort sett er den satt opp at linja går på tvers av banen til en ny oppsatt port (port 3). Her slutter de fleste kryssdrivingene, men enkelte ganger forlenger dommer kryssdrivingene til et slutt punkt (en staur), som er satt mellom port og delering.
 7. Kve: Her lærer en tålmodighet med hund og hundestyring. Her dreier det seg timing av ro og fin justeringsarbeid med hund.  Hunden fører sauene inn i oppsatt kve. Øvelsen er ferdig i det grinda er lukket. I starten er det lett å gjøre mange store feil, slik at poengene blir borte.
 8. Deling: Her lærer fører å posisjonere seg og hund på riktig plass. Jobbe i riktige vinkler og ha god kommunikasjon mellom seg og sin hund. Når hund og fører står riktig og hunden har lært hvordan den skal komme seg inn i mellom sauene på førers signal. Så skal den føre bort sauene i fra resten av flokken. Hundefører skal selv lære å lese, når han har vist dommer at de kan øvelsen, skal han selv avbryte øvelsen og hente sauene tilbake til flokken. Her er det lett å gjøre store feil, slik at det blir lite poeng tilbake.
 9. Singling: Er mye likt deling, men enda vanskeligere siden det som regel er merkede sauer, som en kan velge i (2 stk.). Forskjellen her er at dommer
 10. Sortering er for de som har kommet i finaler i kl. 3 i de store løpene, FM, NM, Nordisk, EM og VM. I en stor flokk fra 14 -20 sauer er 5 av sauene merket. De skal være igjen i ringen, mens de andre skal bort. De fem som er igjen skal settes i kve. Her er det også fort å miste poeng. Fordi en kan ikke bevege seg som en ønsker uten at det mistes poeng. Hunden skal også ta sin del av jobben. Hunden skal fungere som en port, som åpner og lukker seg i forhold til hvilke sauer fører plukker ut.

Kurset starter fredag med gjennomgåelse av kl. 1 til 3. Deltagerne må sette seg inn i reglementet for gjeterhundprøver. Reglene finner de under nsg.no på nettsiden til Norsk sau og geit avlslag. De som skal delta, må legge opp sitt eget ønske om hva de skal jobbe med i løpet av kurset. Så går de i gjennom teknisk teoretisk trening. Dette gjøres under teorien på fredag.

OBS! Vanlig grunndressur bør være god, før en melder seg på. Mangler det elementær grunndressur, må en belage seg på å trene på det under store deler av kurset. 

Mat og drikke holder kursdeltagerne selv.  Muligheter for overnatting er mulig. Ta kontakt med Øyvind. Ellers kan en ta med bobil, campingvogn eller telt. 100 kr for de som vil koble seg til strøm. Ønsker en en kennelplass for hund, er det også mulig for kr 200 pr døgn.

Program

Tirsdag 12 juli.

Kl. 12 - 15 Teori - Grunntrening, forberedelser, teknikk, taktikk.

Kl. 15 - Praktisk trening - Grunnleggende øvelser på sau.

Kl. 16 -  Praktisk trening på valgte momenter.

Kl. 18 - Slutt på dag 1

De andre dagene starter vi opp kl. 10 og holder på til kl. 16. Det jobbes på selvvalgte øvelser. Fredag er det full banetrening .

Veibeskrivelse

Kurset går på gården vår i Straumsbukta på Kvaløya i Tromsø kommune. Gården ligger ca 40 km fra Tromsø sentrum, 30 min med bil fra Flyplassen. Gården ligger rett sør/vest for Rystraumen.

Når dere ankommer Tromsø: Følg skilting til flyplass eller Kvaløya. Følg fylkesvei 862 til Eidkjosen. Derfra fortsetter dere rett frem på fylkesvei 858 til ankomst sted Straumsbukta. Gården ligger ca. 1 km sør for skolen. HUNDESKOLE skilt ved avkjøring.

 

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere