Bronsemerkekurs Lier 21. mars 2022

Published 7 februar 2022

Bronsemerkekurs

Course Date : 21.3.2022

Vi tilbyr bronsemerkekurs i Lier med oppstart mandag 21. mars 2022. Her jobber vi med øvelser du kan bruke både i hverdagen og i konkurranser. En lydig hund er også en glad hund.

Bronsemerkekurs Lier

Vi trener på å belønne og motivere hunden riktig og gi hunden tilbakemelding på hvordan vi ønsker vårt samarbeid skal være. Alle ønsker seg en lydig hund som gjør som vi sier. Bronsemerkekurset gir deg muligheten til dette. Her jobber vi med øvelser du kan bruke både i hverdagen og i konkurranser. Den siste kvelden på bronsemerkekurset, går hund og fører opp til en Bronsemerkeprøve.

Øvelser på Bronsemerkeprøven:

Tannvisning: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.
Lineføring: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen holdes i førerens
venstre hånd. Hunden skal føres i fri, hengende line på førerens venstre side med hodet
eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør
inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør
holdt.
Dekk fra holdt: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. På ny ordre gjør fører helt om og holdt.
Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.
Innkalling: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra
hunden, gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn i utgangsstilling.
Stå under marsj: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren
inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.
Enkeltdekk 1 min: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og på fornyet ordre kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.
Helhetsinntrykk: Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom
hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Bronsemerkekurset har base utendørs i Lier; Hallingstad skole, Tranby, mandager kl 19.30-21.00.
Kurset går over 8 ganger og koster 2200,- kr.

Ønsker du å melde deg på vårt Bronsemerkekurs, kan du bestille her.

knapprmelddegpkurset

Du kan også kontakte oss på telefon 22076776 eller buskerud@oslo-hundeskole.no

Vi ses på kursplassen!

Legg igjen en kommentar

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere