All posts by buskerud@oslo-hundeskole.no

Utbredt smittefare hos hunder

Mange utsetter hundekurs og -arrangementer på bakgrunn av dette, og Mattilsynet går ut med advarsler.

Vi i Oslo Hundeskole avd. Buskerud har ingen kurs denne uken (uke 37). Neste oppsatte kurskveld er i uke 38. Vi avventer og ser om det kommer ny informasjon fra Mattilsynet i løpet av helgen og vil på bakgrunn av det se an kurskveldene i uke 38. Våre kursdeltakere blir løpende informert.

Vi anbefaler alle å ta hensyn til den nåværende situasjonen. Følg Mattilsynets anbefalinger og ta godt vare på hunden din. Vi har ingen hunder å miste!

Mattilsynets anbefalinger