Course places

Treningsplassene våre

Treningsplassene våre

Treningsplassene våre i Breivika ligger godt tilrette for hundekurs. De har god bussforbindelse:

Parkeringsplassen til forskningsenteret: stor parkeringsplass, med god belysning og lite trafikk.

Parkeringsplassene våre på UNN: Ligger godt skjermet, lite trafikk på kveldstid.

Treningsplassen vår på Nordic Last og buss blir ofte benyttet for våre videregående kurs, for der er det mer forstyrelse som vi benytter oss av.

I tilegg har vi kontor og enkelte kurs gående i Straumsbukta på Kvaløya.  Straumsbukt gård ligger fantastisk til syd for Rya og Hella mellom fjell og Tromsøsundet, blir blir følgende kurs og privattimer holdt; Privatkonsultasjon for problemløsning-, jakthund- (trening på tamfugl), gjeterhund-, spor-, utstilling-,spesialsøk- m.fl.

Teori

Teorien holdes på Sydspissen hotell (permsenteret). Adr: Strandvegen 166, 9006 Tromsø

BOOK COURSE
Partners