Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Se her for informasjon om rettigheter ved kjøp av kurs og angrerett.

Ved å melde seg på kurs hos Oslo Hundeskole gir du oss tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter Deltaker AS som databehandler mens vi i Oslo Hundeskole er behandlingsansvarlig og eier av opplysningene. Dette ihht avtale mellom Oslo Hundeskole og Deltaker AS. Les Deltaker AS sine vilkår og betingelser her: https://www.deltager.no/betingelser

Priser og betaling

Oslo Hundeskole tilbyr betaling med kort via nettsidene. På enkelte kurs er også faktura tilgjengelig.Ved bestilling via giro, på mail eller telefon vil det påløpe et fakturagebyr. Faktura sendt på e-post – så kunden må oppgi gyldig e-post adresse ved påmelding.

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Prisen er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for mva. Det påløper ingen ytterligere kostnader fra Oslo Hundeskole sin side ved kjøp via våre nettsider. Dersom du betaler gebyr til banken for å benytte deg av ditt betalingskort, er dette utenfor Oslo Hundeskole sitt ansvar.

Ved bruk av Visa eller Mastercard benyttes 3D secure.

Kurset er i utgangspunktet bindende ved påmelding. Dersom dere allikevel får godkjent avmelding vil et gebyr tilfalle deg som kunde. Dersom avmeldingen gjøres innen 1 uke før kurset vil gebyret bli 100 kroner, mens gebyret blir 200 kroner ved avmelding under 1 uke før kursstart. Dersom avmeldingen gjøres etter kurset er igang vil gebyret bli 300 kroner.

Angrerett

Ved kjøp av dressurkurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks gods på internett.
Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for segfølgende begrensninger:
Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og Oslo Hundeskole sine standardkurs faller innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett. Kurs og pakker som varer i lengre periode kan falle innenfor angrefristen.

I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder -se våre kjøpsbetingelser lengre ned.

På kurs som går utover «kortere tidsrom» vil kunden ha angrerett. Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema. Last ned angrerettskjema her:

Angrerettskjema(34kb)

Angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter kurset har startet kan Oslo Hundeskole kreve deler eller hele kursavgiften for påbegynte kurs.

 

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Oslo Hundeskole godtar du at Oslo Hundeskole og deres samarbeidspartnere kan sende ut informasjon via mail eller post til deg som kunde.

Kurs skal gjennomføres innen et år etter bestilling.

 

Tilbakebetalingsplikt
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten.

 

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.

Kjøpsbetingelser

Her kan du lese Oslo Hundeskole sine kjøpsbetingelser.

Generelt

Man må være over 18 år for å kjøpe dressurkurs hos Oslo Hundeskole.

Foresatte kan kjøpe dressurkurs til deltakere under 18 år.

Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder. Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre. Oslo hundeskole fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Alle medlemmer/kunder av Oslo Hundeskole plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer. Dette for å sikre at Oslo Hundeskole når sine kunder med informasjon om kurs, endringer, betalinger, etc.

Endringer

Oslo Hundeskole tar forbehold om endringer i timeplanen.

Oslo Hundeskole kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Bindende påmelding

Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen er bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Oslo Hundeskole snarest etter sykemeldingsdato.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i kursavgiften.

Ved endringer av kurs (eks. bytte fra ett kurs til et annet) kan det påløpe et endringsgebyr på kroner 200,-

Kurset er i utgangspunktet bindende ved påmelding. Dersom dere allikevel får godkjent avmelding vil et gebyr tilfalle deg som kunde. Avmeldingsgebyret på kurs som koster under 5.000 kroner er 250 kroner, mens gebyret er 400 kroner for kurs over 5.001 kroner.  Dersom avmeldingen gjøres etter kurset er igang vil gebyret bli 300 kroner for kurs under 5.000 kroner og 650 for kurs over 5.001 kroner.

Betaling

Visa/ MasterCard

Kunde kan selv velge å kjøpe kurs med bankkort eller via faktura. Ved kjøp på nett velger man ved kjøp. Bestilling over telefon eller mail fører til fakturabetaling.

Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart og de oppbevares etter norsk lov.

Oslo Hundeskole  er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden

Faktura/Giro

Betalingsinfo blir enten tilsendt kunden i posten eller via den e-postadressen du har registrert deg med. Betalingsfrist er 10 dager fra du mottar faktura.

Ønsker du å dele beløpet i 2 avdrag må du ta kontakt med din avdeling i Oslo Hundeskole. På standardkurs vil du sjelden få denne muligheten. På kurs som går over lengre tid kan økonomiansvarlig i avdelingen eller avdelingsleder  være behjelpelig med dette.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ opptak

Eleven har ikke lov til å bruke øvelser de lærer hos Oslo Hundeskole til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten samtykke fra Oslo Hundeskole.

Oslo Hundeskole står fritt til å bruke bilder/ opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale og nettside.

Force majeur

Er Oslo Hundeskole forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Oslo Hundeskole fritatt for alt ansvar.

Dato: 16. september 2016

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere