Sosialisering

Publisert 2 april 2019

Privat konsultasjon/personlig trener

Sosialiseringsperioden starter i 3-ukersalder og avsluttes når valpen er rundt 12 uker. Tidsrommet varierer mellom individer og raser, men dette er en grei, generell regel. Det som styrer denne perioden er to motstridende motivasjoner: Ønsket om å utforske, og frykten for det ukjente.

Heretter starter den generelle sosialiseringsprosessen. Alt er jo ukjent for en valp som akkurat har kommet til verden, men i denne perioden er den mer nysgjerrig enn redd for alt den ikke har erfaring med. Derfor tør valpen å undersøke disse fremmede individene, objektene og situasjonene. Bli kjent med valpen før frykten "trår til"!

Etter som dagene går, særlig fra 5-ukers alder, blir valpen gradvis mer tilbakeholden for alt som er fremmed. Fra 5-ukers alder er valpen dermed svært mottakelig for alle slags inntrykk. Den lærer hvordan verden henger sammen: Hva man skal passe seg for, hva er trygt? Perioden fra 5 til 12 ukers alder er den mest betydningsfulle perioden for læring av sosial atferd. Den lærer å gjenkjenne, knytte sosiale bånd og kommunisere med andre levende vesener.

Valpen skal ikke bare sosialiseres, den skal også venne seg til et liv med daglige, nye inntrykk. Alt fra klipping av klør, til å være alene hjemme, er noe hunden skal lære seg å takle. Det er flere ledd i sosialiseringsprosessen til valpen. Perioden hos oppdretter, de første 3-4 ukene hos ny familie, og livet fra valpen er 12 uker.

Alle er enige om at det er viktig å sosialisere valpen, men hva vil det faktisk si å sosialisere en hund? Mange mener at god sosialisering er det samme som å leke med nye hunder hver dag, uansett hvordan hunden reagerer i denne sammenhengen.

For oss er sosialisering noe helt annet: Målet vårt er at hunden skal oppføre seg så godt som overhodet mulig, til enhver tid! Vi ønsker at den skal gå pent i bånd, og ikke løpe bort til andre hunder før den får beskjed om at det er greit. Det er også viktig at hunden kommer når vi roper på den. Vi tror ikke at dette oppnås ved å slippe hunden løs og la den leke med alle hunder den ser på sin vei, eller ved å la den løpe i time etter time med mer eller mindre ukjente hunder på et jorde. Vi vet ingenting om hvordan hunden kommer til å oppfatte situasjonene den settes i. Vil den være et "mobbeoffer" eller "kongen på haugen"? Hver enkelt må vurdere om dette er noe som passer for deg og din hund, eller om det er bedre å finne noen få, men gode lekekamerater til hunden din.

Det er mulig å få en hund som gjør det du ønsker, men det krever trening. Du må sørge for at hunden lykkes i den atferden du ønsker å se hos hunden, og deretter belønne den ønskede atferden. Hvis du ønsker at hunden skal gå løs ved siden av deg når dere passerer andre hunder, må du starte med at den går løs når dere er alene, og belønne dette. Når hunden mestrer dette, kan du trene sammen med en annen hund som er i bånd eller er kontrollert på annen måte. Tren nærmere og nærmere, og belønn når du er fornøyd.

13173312_10156929267310252_8573444219082646760_oAlle hunder har forskjellige måter å takle nye utfordringer på. Det vil si at alle hunder må trenes/sosialiseres individuelt, og det krever en tilpasset opplæring akkurat som hos mennesker. For å oppnå best mulig læringskurve, bør hundene introduseres for nye ting eller sosiale utfordringer i sitt eget tempo. Her er det viktig å lese egen hund, være konsekvent, og belønne riktig og ønsket atferd.

Å gå på kurs med hunden sin gjør at man ikke bare lærer hunden å jobbe sammen med deg, samt øvelser som sitt, dekk, bli osv. Man blir også mer bevisst på hvordan man skal belønne hunden, hvordan man skal motivere, og ikke minst hvor og hvordan man skal sette grenser. Sosialisering av hund betyr for oss å gjøre hunden trygg og komfortabel i forskjellige miljøer den omgås til hverdags, men også å utvikle en trygg og mer stabil hund med økt livskvalitet.

5 1 vote
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere