Vi starter opp med kursvirksomhet fra 23. september

Publisert 19 september 2019

Kursdato : 23. september

Fra og med 23. september starter vi igjen opp med kursvirksomhet i Oslo Hundeskole.

Bakgrunnen for at vi gjenopptar kursvirksomhet er nye uttalelser fra Mattilsynet og at NKK har startet opp med en del aktivitet. Vi har derfor vurdert det til at smitterisikoen på våre kurs er svært liten.

Fredag 13. september gikk Mattilsynet ut og informerte om noen resultater fra den pågående kartleggingen (spørreundersøkelser blant veterinærer) 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. De første vurderingene av kartleggingen viste at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold, har bare én hund blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

17. september kom Mattilsynet ut med anbefaling om at nå at ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses. På våre kurs holdes alle hunder i bånd og skal ikke hilse. Samtidig er det relativt små grupper. Her kan vi i stor grad begrense kontakten mellom hundene på kurset.

Mattilsynet har også endret sin anbefaling "Begrens nærkontakt med andre hunder" til "Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger". Dette viser, slik vi tolker det, at de ikke ser noen risiko og gå tilbake til mer normal aktivitet i hundenorge, bortsett fra at man skal unngå at hunder hilser og leker sammen.

Videre har NKK (Norsk Kennel Klub) åpnet opp for gjennomføring av flere prøver hvor det er mulig å sørge for at kontakten mellom hundene begrenses.

I et avdelingsledermøte har Oslo Hundeskole bestemt at vi åpner for aktivitet fra og med 23. september da vi ikke anser det som noen risiko for at hunder blir smittet i forbindelse med våre kurs.

Det er viktig at du som skal på kurs hos oss er flink til å holde avstand og unngå nærkontakt mellom hundene. Dette er ikke en spesiell, men en normal anbefaling på våre kurs, da vi ønsker at hunden på kursene skal fokusere på fører og ikke de andre hundene i kurssammenheng.

Alle kursdeltakere som gå eller skal starte på kurs hos oss skal ha fått informasjon om når de skal begynne på sine kurs. Mangler du dette, ber vi deg om å kontakte avdelingsleder.

Vi ønsker alle sammen velkommen på kursplassen.

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere