Vår 2020: Innhold og datoer instruktørutdanning

Published 16 oktober 2019

Course Date : 17.01.20

Her er timeplanen inkl kursinnhold for Hundetrener og Instruktørutdanningen med oppstart 17. januar 2020.

Vi gjør oppmerksom på at  det kan bli endringer i datoer pga helligdager og ferier.

Helgene er satt opp, men det kan forekomme endringer på rekkefølgen på helgene ila året.

Alle kurshelger:
Fredag 1830 – ca. 21.30
Lørdag og søndag 0900 - 1500

Timeplan:

Modul 1.

Helg 1: 17.-19.1

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag: Introduksjon ved kursansvarlig Bjørn Erik Frigaard og daglig leder Erik Giertsen.
Gjennomgang av pensum. Eksamensformer og krav. Forventning til kurset. Forventning til deltagere. Pensumlitteratur. Anbefalt litteratur. Presentasjon av foredragsholdere. Hundeskolens filosofi.

Lørdag: Instruktør: Bjørn Erik Frigaard: Rasekunnskap. Raser – Valg av raser.

Søndag: Instruktør: Bjørn Erik Frigaard.   Valpens utvikling. Deltagere presenterer seg; Hvor de er fra, hva slags hund. Får oppgaven som skal innleveres som refleksjonsoppgave. Observatørens rolle.  Snakke om hefte for dette. Sender papirer på mail til deltagere. Fortelle om deltagelse på kursplassen.
Hjelpeinstruktørens rolle.

Helg 2: 14.2-16.2

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag: Veterinær foredrag med veterinær fra Sinsen dyreklinikk
Lørdag: Bjørn Erik Frigaard: Etikk. Lover, hundeskolens formål og tankegang, hva sier vi fra om, bruk av straff, overvekt mm. Tjenestehund og hundesport
Søndag: Instruktør: Bjørn Erik Frigaard: Tjenestehund og hundesport.  Presentasjon av øvelser og hundesporter.

Helg 3: 13.-15.3 Lydighetshelgen.

Instruktør: An-Magrit Galåen

Deltagerne har med egne hunder lørdag og søndag

Hverdagslydighet, og lydighet på landslagsnivå.
Gjennomgang av øvelsene deltagerne skal vise som eksamensøvelser i modul 3. Gruppearbeide om planlegging av treningen. Oppdeling av øvelser i momenter.  Egentrening i grupper. Kontakt trening.

Helg 4: 24.4—26.4 Melneshelgen

Deltagerne har med egne hunder. Mye av tiden blir utendørs. Ta med klær etter forholdene.
Overnatting på stedet mulig og hyggelig om dere gjør det. Dette er frivillig. De som vil kan reise til og fra. Jeg håper at flest mulig blir på Melnes hele helgen, da dette er med på å styrke den sosiale delen av kurset.

Fredag, lørdag, søndag:
Instruktør: Bjørn Erik Frigaard
Test av hund. -Test av hund i praksis
Brukshund øvelser, praktiske øvelser: Søk og lek med hund.
Lørdag ettermiddag: Deltagerne diskuterer refleksjonsoppgaven, og resultatet legges fram søndag morgen.

 

10.5: Eksamen for kurset som begynte høsten 2019. Dere er ønsket, og velkommen til å delta som «kurselever» med hund. Dere får egen invitasjon senere. Oppmøte her er lurt med tanke på egen eksamen senere.

Helg 5: 22.5-24.5 Etologihelgen.

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: Karianne Mortensen
Genetikk, Adferd, Utviklingsfasene, Motivasjoner

 

Helg 6: 19.-21.6

Fredag, lørdag og søndag:

Deltagerne har med noen hunder søndag. Vi avtaler om hunder lørdag.

Instruktør: Bjørn Erik Frigaard

Fredag: Fòr og ernæring Anatomi

Lørdag og søndag: Aggresjon / hundens signaler. Problemadferd, metodevalg, praktisk øvelse

 

Helg 7: 21.8-23.8

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Instruktør: Bjørn Erik Frigaard

Fredag: Instruktør: Ole Jan Kristiansen(Avdelingsleder Follo): Om praktisk brukshundtrening  og redningshund.

Lørdag: Oppsummering, repetisjon og gjennomgang

Søndag: Skriftlig eksamen.

 

Modul 2.

Helg 8: 11.-13.9

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør: Per Rasmussen

Fredag: Informasjon, presentasjonsteknikk, instruktørens rolle

Lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening

 

Helg 9: 9.10.-11.10

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør: Per Rasmussen

Fredag, lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening, stemmebruk

 

Helg 10: 6.11-8.11

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør: Per Rasmussen

Fredag og lørdag: Drillprosedyrer, praktisk trening, forberedelse til eksamen.

Søndag:

Praktisk eksamen med egen hund.

Praktisk eksamen i drill av kursdeltagere.

 

Til slutt:

Etter eksamen er kurset fullført. Diplomer utleveres til de som har bestått alle moduler og betalt. Individuell tilbakemelding blir gitt. Det er vanlig at ikke alle består, men de som ikke består får mulighet til å gå opp til ny prøve senere. Dette blir avtalt og lagt til rette for den enkelte ut fra praktiske forhold og eventuelle faglige utfordringer.

Dersom noen forhindres fra å delta på en av helgene, kan vedkommende vederlagsfritt få delta på denne helgen ved neste kurs. Det tas her forbehold om endringer i kursprogrammet. Kandidaten må selv holde seg underrettet om når neste kurs avholdes.

Dersom deltageren har lese og/eller skrivevansker som skaper spesielle utfordringer i forbindelse med skriftlige oppgaver, tar den enkelte kontakt med kursleder så tilrettelegging kan planlegges.

Husk at selv om vi gjør det vi kan for å lage ett godt kurs, er det opp til deg og de andre deltagerne å få mest mulig ut av kurshelgene og tiden i mellom.

 

Bjørn Erik Frigaard
Kursleder

 

Priser

Kurset koster i sin helhet 19900,-

Pris modul 1: 14.900,-

Pris modul 2: 6.400,-

Påmeldingen er bindende.

Dersom du har spørsmål om påmelding kontakt oss nå!

Meld deg på kurset her!

Legg igjen en kommentar

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere