Høst 2020: Innhold og datoer instruktørutdanning

Published 4 februar 2020

Course Date : 04.09.20

Her er timeplanen inkl kursinnhold for Hundetrener og Instruktørutdanningen med oppstart 04.september 2020.

Vi gjør oppmerksom på at  det kan bli endringer i datoer pga helligdager og ferier. Se spesielt kurshelg 3.

Helgene er satt opp, men det kan forekomme endringer på rekkefølgen på helgene ila året.

Alle kurshelger:
Fredag 1830 – ca. 21.30
Lørdag og søndag 0900 - 1500

Timeplan:

Modul 1.

Helg 1: 4.9-6.9

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag: Introduksjon ved kursansvarlig Bjørn Erik Frigaard og daglig leder Erik Giertsen.
Gjennomgang av pensum. Eksamensformer og krav. Forventning til kurset. Forventning til deltagere. Pensumlitteratur. Anbefalt litteratur. Presentasjon av foredragsholdere. Hundeskolens filosofi.

Lørdag: Instruktør: Bjørn Erik Frigaard: Rasekunnskap. Raser – Valg av raser.

Søndag: Instruktør: Bjørn Erik Frigaard. Valpens utvikling. Deltagere presenterer seg.
Hvor de er fra, hva slags hund. Får oppgaven som skal innleveres som individuell eksamen. Observatørens rolle. Snakke om hefte for dette. Sender papirer på mail til deltagere. Fortelle om deltagelse på kursplassen.
Hjelpeinstruktørens rolle.
Gjennomgang av refleksjonsoppgaven.

Helg 2: 2.10-4.10

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag: Veterinær foredrag med veterinær fra Sinsen dyreklinikk
Lørdag: Bjørn Erik Frigaard: Etikk. Lover, hundeskolens formål og tankegang, hva sier vi fra om, bruk av straff, overvekt mm. Tjenestehund og hundesport
Søndag: Instruktør: Bjørn Erik Frigaard: Tjenestehund og hundesport.  Presentasjon av øvelser og hundesporter.

Helg 3: 30.10-1.11  MED FORBEHOLD OM ENDRING AV DATO

Melneshelgen
Deltagerne har med egne hunder. Mye av tiden blir utendørs. Ta med klær etter forholdene.
Overnatting og mat for de som ønsker det.
Fredag 1830 – 2100
Lørdag 0900 – 1800
Test av hund. -Test av hund i praksis
Søndag: 0900 - 1500
Instruktør: Bjørn Erik Frigaard
Brukshund øvelser, praktiske øvelser: Lek med hund, søksøvelser mm.
Søndag: Presentasjon av refleksjonsoppgave.

 

8.11: Eksamen for instruktørkurs vår 2020. Dere er velkommen som «kursdeltagere» og til å se hvordan eksamen ser ut i praksis. Mer om dette på kursåpningen.
???????: Dogs4all på Lillestrøm. Dere kan være med Oslo hundeskole på stand. Mer på kursåpning.

 

Helg 4: 20.11-22.11 Lydighetshelgen

Deltagerne har med egne hunder lørdag og søndag

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: An-Magritt Galåen
Om øvelsene deltagerne skal vise som eksamensøvelser i modul 3. Gruppearbeid om planlegging av treningen. Oppdeling av øvelser i momenter. Egentrening i grupper. Kontakt trening.

Helg 5: 11.12-13.12

Deltagerne har med noen hunder søndag
Instruktør: Bjørn Erik Frigaard

Fredag:
Fòr og ernæring mm.
Lørdag og søndag:
Aggresjon / hundens signaler. Problemadferd, metodevalg, praktisk øvelse

 

2021

Helg 6: 8.1-10.1 Etologihelgen

Deltagerne skal ha med egne hunder søndag.

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: Karianne Mortensen
Genetikk, Adferd, Utviklingsfasene, Motivasjoner

 

Helg 7: 5.2-7.2

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Instruktør: Bjørn Erik Frigaard

Fredag: Instruktør: Ole Jan Kristiansen.
Om praktisk brukshundtrening  og redningshund.

Lørdag: Oppsummering, repetisjon og gjennomgang

Søndag: Skriftlig eksamen.

 

Modul 2.

Helg 8: 5.3-7.3

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør: Per Rasmussen

Fredag: Informasjon, presentasjonsteknikk, instruktørens rolle

Lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening

 

Helg 9: 9.4-11.4

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør: Per Rasmussen

Fredag, lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening, stemmebruk

 

Helg 10: 7.5-9.5

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør: Per Rasmussen

Fredag og lørdag: Drillprosedyrer, praktisk trening, forberedelse til eksamen.

Søndag:

Praktisk eksamen med egen hund.

Praktisk eksamen i drill av kursdeltagere.

 

Til slutt:

Etter eksamen er kurset fullført. Diplomer utleveres til de som har bestått alle moduler og betalt. Individuell tilbakemelding blir gitt. Det er vanlig at ikke alle består, men de som ikke består får mulighet til å gå opp til ny prøve senere. Dette blir avtalt og lagt til rette for den enkelte ut fra praktiske forhold og eventuelle faglige utfordringer.

Dersom noen forhindres fra å delta på en av helgene, kan vedkommende vederlagsfritt få delta på denne helgen ved neste kurs. Det tas her forbehold om endringer i kursprogrammet. Kandidaten må selv holde seg underrettet om når neste kurs avholdes.

Dersom deltageren har lese og/eller skrivevansker som skaper spesielle utfordringer i forbindelse med skriftlige oppgaver, tar den enkelte kontakt med kursleder så tilrettelegging kan planlegges.

Husk at selv om vi gjør det vi kan for å lage ett godt kurs, er det opp til deg og de andre deltagerne å få mest mulig ut av kurshelgene og tiden i mellom.

 

Bjørn Erik Frigaard
Kursleder

 

Priser

Kurset koster i sin helhet 19900,-

Pris modul 1: 14.900,-

Pris modul 2: 6.400,-

Påmeldingen er bindende.

Dersom du har spørsmål om påmelding kontakt oss nå!

Meld deg på kurset her!

Legg igjen en kommentar

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere