Høst 2020: Innhold og datoer instruktørutdanning

Publisert 4 februar 2020

Kursdato : 4. september 2020

Her er timeplanen inkl kursinnhold for Hundetrener og Instruktørutdanningen med oppstart 4.september 2020.

Vi gjør oppmerksom på at  det kan bli endringer i datoer pga helligdager og ferier. Se spesielt kurshelg 3.

Helgene er satt opp, men det kan forekomme endringer på rekkefølgen på helgene ila året.

Alle kurshelger:
Fredag 18:30 – ca. 21:30
Lørdag og søndag 09:00 - 15:00

Timeplan:

Modul 1.

Helg 1:

4. – 6. september 2020

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag: Introduksjon ved kursansvarlig An-Magrit Galåen.
Gjennomgang av pensum. Eksamensformer og krav. Forventning til kurset. Forventning til deltagere. Pensumlitteratur. Anbefalt litteratur. Presentasjon av foredragsholdere. Hundeskolens filosofi. Deltagere presenterer seg. Hvor de er fra, hva slags hund har de/ønsker seg. Får oppgaven som skal innleveres som individuell eksamen. Være aktiv med egen hund. Hundeklubber - treningsgrupper

Lørdag: Instruktør: An-Magrit Galåen: Rasekunnskap. Raser – Valg av raser. Gjennomgang av refleksjonsoppgaven.

Søndag: Instruktør: Erik Aleksander Andersen. Valpens utvikling. Observatørens rolle. Snakke om hefte for dette. Fortelle om deltagelse på kursplassen. Hjelpeinstruktørens rolle.

Helg 2:

2. - 4. oktober 2020

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder fredag og lørdag. Kan ha med hund søndag.

Fredag: Veterinær foredrag med veterinær fra Tveita dyreklinikk – Christian Magnesen

Lørdag: Erik Aleksander Andersen: Etikk. Lover, hundeskolens formål og tankegang, hva sier vi fra om, bruk av straff, overvekt mm. Tjenestehund og hundesporter.  Presentasjon av øvelser og hundesporter.

Søndag: Instruktør: Erik Aleksander Andersen: Du kan ha med egen hund. Belønning og forsterker i teori og praksis. Hvordan lære inn en god forsterker. Hvordan få godt samarbeid mellom hund og fører.

Helg 3:

Endret dato til: 6. – 8. november 2020

treningshelg

Gjermund Andersen, Annette Lurud, Erik Aleksander Andersen, Roar Kjønstad og An-Magrit Galåen
Deltagerne har med egne hunder. Mye av tiden blir utendørs. Ta med klær etter forholdene.

Helg 4:

20. - 22. november 2020

Lydighetshelgen

Deltagerne har med egne hunder lørdag og søndag

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: An-Magritt Galåen
Om øvelsene deltagerne skal vise som eksamensøvelser i modul 3. Gruppearbeid om planlegging av treningen. Oppdeling av øvelser i momenter. Egentrening i grupper. Kontakt trening.

 

27.11: Eksamen for instruktørkurs vår 2020. Dere er velkommen som «kursdeltagere» og til å se hvordan eksamen ser ut i praksis. Mer om dette på kursåpningen.

Helg 5:

11. - 13. desember 2020

Deltagerne har med noen hunder søndag
Instruktør: Per Rasmussen lørdag og søndag

Fredag: Royal Canin
Fòr og ernæring
Lørdag og søndag: Instruktør Per Rasmussen
Aggresjon / hundens signaler. Problemadferd, metodevalg, praktisk øvelse

2021

Helg 6:

5. -7. februar 2021

Etologihelgen

Deltagerne skal ha med egne hunder søndag.

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: Karianne Mortensen
Genetikk, Adferd, Utviklingsfasene, Motivasjoner

Søndag: Trening av egen hund

 

Helg 7:

7. - 9. mai 2021 

Instruktør: An-Magrit Galåen og Erik Aleksander Andersen

Fredag: Oppsummering, repetisjon og gjennomgang

Lørdag: Trening av egen hund. Status trening frem mot eksamen.

Søndag: Trening av egen hund.

 

Modul 2.

Helg 8:

4. – 6. juni

Instruktør: An-Magrit og instruktører fra OHS

Fredag: Informasjon modul 2, presentasjonsteknikk, drillprosedyrer, instruktørens rolle, instruktørens sikkerhet, hvordan lese hund og fører,

Lørdag: Innhold valpekurs – hva er viktig – hvordan lære inn øvelser – hvordan formidle dette til hundeeier – ha gjennomgang av film med valpekurs. Hvordan lære øvelser – sitt – dekk – kontakt – på plass – gå pent i bånd – innkalling – utgangsstilling

Hvordan lære samarbeid

Praktisk trening i å drille en gruppe.

Søndag: Praktisk trening (samle valper) + trening egen hund på slutten av dagen

Helg 9:

18. - 20. juni 2021

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør: Morten og instruktører fra OHS

Fredag: Grunnkurs – øvelser – innlæring – utfordringer – gå pent i bånd – bjeffing – utagering - problemløsning

Lørdag: Praktisk trening grunnkurs (samle unghunder) + trening av egen hund på slutten av dagen

søndag: Praktisk trening problemhund (samle hunder med utfordringer) + trening av egen hund på slutten av dagen

Helg 10:

6. - 8. august 2021

Deltagerne har med egne hunder

Deltagerne har med egne hunder

Instruktør:An-Magrit

Fredag og lørdag: Drillprosedyrer, praktisk trening, forberedelse til eksamen.

Søndag: Gjermund, Morten, Aleks, Annette og Une

Praktisk eksamen med egen hund.

Praktisk eksamen i drill av kursdeltagere.

 

 

Til slutt:

Etter eksamen er kurset fullført. Diplomer utleveres til de som har bestått alle moduler og betalt. Individuell tilbakemelding blir gitt. Det er vanlig at ikke alle består, men de som ikke består får mulighet til å gå opp til ny prøve senere. Dette blir avtalt og lagt til rette for den enkelte ut fra praktiske forhold og eventuelle faglige utfordringer.

Dersom noen forhindres fra å delta på en av helgene, kan vedkommende vederlagsfritt få delta på denne helgen ved neste kurs. Det tas her forbehold om endringer i kursprogrammet. Kandidaten må selv holde seg underrettet om når neste kurs avholdes.

Dersom deltageren har lese og/eller skrivevansker som skaper spesielle utfordringer i forbindelse med skriftlige oppgaver, tar den enkelte kontakt med kursleder så tilrettelegging kan planlegges.

Husk at selv om vi gjør det vi kan for å lage ett godt kurs, er det opp til deg og de andre deltagerne å få mest mulig ut av kurshelgene og tiden i mellom.

An-Magrit Galåen
Kursleder

 

Priser

Kurset koster i sin helhet 19900,-

Pris modul 1: 14.900,-

Pris modul 2: 6.400,-

Påmeldingen er bindende.

Dersom du har spørsmål om påmelding kontakt oss nå!

Meld deg på kurset her!

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere