Høst 2021: Innhold og datoer instruktørutdanning

Published 2 januar 2022

Valpekurs Fornebu og Sandvika

Course Date : 20. august 2021

Her er timeplanen inkl kursinnhold for Hundetrener og Instruktørutdanningen med oppstart 20.august 2021.

Vi gjør oppmerksom på at  det kan bli endringer i datoer.

Helgene er satt opp, men det kan forekomme endringer på rekkefølgen på helgene ila året.

Alle kurshelger:
Fredag 18:30 – ca. 21:30
Lørdag og søndag 09:00 - 15:00

Timeplan:

Modul 1.

Helg 1: 

20. - 22. august 2021

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag: Introduksjon ved kursansvarlig An-Magrit Galåen.
Gjennomgang av pensum. Eksamensformer og krav. Forventning til kurset. Forventning til deltagere. Pensumlitteratur. Anbefalt litteratur. Presentasjon av foredragsholdere. Hundeskolens filosofi. Deltagere presenterer seg. Hvor de er fra, hva slags hund har de/ønsker seg. Får oppgaven som skal innleveres som individuell eksamen. Være aktiv med egen hund. Hundeklubber - treningsgrupper

Lørdag: An-Magrit Galåen: Rasekunnskap. Raser – Valg av raser. Gjennomgang av refleksjonsoppgaven.

Søndag: An-Magrit Galåen. Valpens utvikling. Observatørens rolle. Snakke om hefte for dette. Fortelle om deltagelse på kursplassen. Hjelpeinstruktørens rolle.

Helg 2:

17. - 19. september

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder fredag og lørdag. Kan ha med hund søndag.

Fredag: Veterinær foredrag med veterinær fra Dyrenes Venn Tveita dyreklinikk – Christian Magnesen

Lørdag: Erik Aleksander Andersen: Etikk. Lover, hundeskolens formål og tankegang, hva sier vi fra om, bruk av straff, overvekt mm. Tjenestehund og hundesporter.  Presentasjon av øvelser og hundesporter.

Søndag: Erik Aleksander Andersen: Du kan ha med egen hund. Belønning og forsterker i teori og praksis. Hvordan lære inn en god forsterker. Hvordan få godt samarbeid mellom hund og fører.

Helg 3:

15. - 17. oktober 2021

Fredag: Fredag 18:30 – ca 21:00 Foredrag om test av hund og hundens anlegg med Roar Kjønstad.

Gjermund Andersen, Erik Aleksander Andersen, Roar Kjønstad, Morten Krogstad, Annette Lurud og An-Magrit Galåen
Deltagerne har med egne hunder. Vi er utendørs så ta med klær etter forholdene.

Lørdag 0900 – 17:00

– Vi ser på forskjellige innlæringsmetoder for eksamensoppgavene (praktisk øvelse med hund) Praktisk trening med hund. Praktiske øvelser: søksøvelser, spor, agility og rallylydighet. Hvordan lære hunden å mestre miljø og utfordringer.
Søndag: 0900 – 1500 - Presentasjon av refleksjonsoppgave og trening av egen hund.

14. november: Eksamen for instruktørkurs våren 2021. Dere er velkommen som «kursdeltagere» og til å se hvordan eksamen ser ut i praksis. Mer om dette på kursåpningen.

Helg 4:

19. - 21. november

Lydighetshelgen

Deltagerne har med egne hunder lørdag og søndag

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: An-Magritt Galåen
Om øvelsene deltagerne skal vise som eksamensøvelser i modul 3. Gruppearbeid om planlegging av treningen. Oppdeling av øvelser i momenter. Egentrening i grupper. Kontakt trening.

Helg 5:

10. - 12. desember

Deltagerne har med hunder søndag
Instruktør: Morten Krogstad lørdag og søndag

Fredag: Royal Canin
Fòr og ernæring
Lørdag og søndag: Morten Krogstad
Aggresjon / hundens signaler. Problemadferd, metodevalg, praktisk øvelse

Helg 6:

8. - 10. januar 2022

Etologihelgen

Deltagerne skal ha med egne hunder søndag.

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: Karianne Mortensen
Genetikk, Adferd, Utviklingsfasene, Motivasjoner

Søndag: Trening av egen hund

 

Helg 7:

11. - 13. februar 2022

Denne helgen har deltagerne med egen  hund lørdag.

Instruktør: An-Magrit Galåen og Erik Aleksander Andersen

Fredag: Oppsummering, repetisjon og gjennomgang

Lørdag: Trening av egen hund. Status trening frem mot eksamen.

Søndag: Skriftlig eksamen.

 

Modul 2.

Helg 8:

11. - 13. mars 2022

Deltagerne har med egne hunder

Fredag: Informasjon, presentasjonsteknikk, instruktørens rolle

Lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening

Helg 9:

1.- 3. april 2022

Deltagerne har med egne hunder

Fredag, lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening, stemmebruk

Helg 10:

6. - 8. mai 2022

Deltagerne har med egne hunder

Fredag og lørdag: Drillprosedyrer, praktisk trening, forberedelse til eksamen.

Søndag:

Praktisk eksamen med egen hund.

Praktisk eksamen i drill av kursdeltagere.

 

Til slutt:

Etter eksamen er kurset fullført. Diplomer utleveres til de som har bestått alle moduler og betalt. Individuell tilbakemelding blir gitt. Det er vanlig at ikke alle består, men de som ikke består får mulighet til å gå opp til ny prøve senere. Dette blir avtalt og lagt til rette for den enkelte ut fra praktiske forhold og eventuelle faglige utfordringer.

Dersom noen forhindres fra å delta på en av helgene, kan vedkommende vederlagsfritt få delta på denne helgen ved neste kurs. Det tas her forbehold om endringer i kursprogrammet. Kandidaten må selv holde seg underrettet om når neste kurs avholdes.

Dersom deltageren har lese og/eller skrivevansker som skaper spesielle utfordringer i forbindelse med skriftlige oppgaver, tar den enkelte kontakt med kursleder så tilrettelegging kan planlegges.

Husk at selv om vi gjør det vi kan for å lage ett godt kurs, er det opp til deg og de andre deltagerne å få mest mulig ut av kurshelgene og tiden i mellom.

An-Magrit Galåen
Kursleder

 

Priser

Kurset koster i sin helhet 19900,-

Pris modul 1: 14.900,-

Pris modul 2: 6.400,-

Påmeldingen er bindende.

Dersom du har spørsmål om påmelding, kontakt oss på tlf 22 07 67 76 eller utdannelse@oslo-hundeskole.no

Håper vi ses på vårt hundetrener- og instruktørkurs!

Legg igjen en kommentar

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere