Plan for smittevern, Barn & Hund

Publisert 15 juni 2021

For å kunne gjennomføre Barn & Hund-leir under pandemien, har vi i tett samarbeid med Kommuneoverlege og med retningslinjer fra FHI laget en smittevernsplan ved gjennomføring av leir.

PLAN FOR SMITTEVERN, BARN & HUND

På grunn av den spesielle situasjonen i forhold til COVID-19, har vi sett oss nødt til å opprettholde samme tiltak som i 2020 for å kunne avholde Barn & Hund leir i sommer.
Vi har vært i kontakt med kommunens smittevernsoverlege, samt brukt anbefalinger fra FHI for å kunne utarbeide en klar plan for hvordan vi kan avvikle Barn & Hund tryggest mulig.
Her kommer derfor en plan, slik at dere kan se hva vi kommer til å iverksette av tiltak.

Fint om dere snakker med barna om dette på forhånd, slik at innføringen av disse rutinene kommer raskt på plass ved oppstart av leir.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål rundt «Plan for smittevern»

Størrelse på grupper:

 • Barneleiren vil deles inn i 4 grupper på 12- 14 stk, og ungdomsleiren vil deles inn i 2 grupper på 12 stk.
 • Vi vil prøve å ta hensyn til at de som vil i samme gruppe får det, og jobber for å få til det. På forhånd har foreldre uttrykt ønske om hvem barna vil være på Kohort med, og dette tar vi hensyn til når vi setter opp grupper. Har vi ikke fått beskjed om dette, kan det være vanskelig å bytte i gruppene etter at disse er satt, men vi gjør vårt beste.
 • Det vil være faste instruktører som følger sin gruppe gjennom hele leiren.

Soveplasser:

 • Gruppene vil bli fordelt på flere hus, og det vil ikke være mindre enn 1 m mellom sengene. Det er kun der søsken eller barn som fra før er i samme Kohort, at vi går bort fra 1 m.
 • Ungdomsleiren vil være skjermet fra barneleiren i forhold til soving, spising og i aktiviteter som vanlig.
 • Søsken av samme kjønn på samme leir, må regne med å sove i senger ved siden av hverandre, om ikke annet er ønsket.

Levering og henting av barna:

 • Ingen foreldre skal ut av bilen ved avlevering og henting, så lenge det ikke er snakk om spesielle behov. Dette må avtales på forhånd.
 • Vi vil ha differensierte leverings- og hentetider, for å minske smittefare.
 • Vi kommer til å ha leveringstid mellom kl 15.00 og 15.45 i uke 25 og mellom kl 12.00 og 12.45 i uke 26,31 og 32. Dere vil få en egen mail med info om grupper og levering/henting.
 • Henting på fredagen blir gjort på tilsvarende måte. Info om klokkeslett kommer.

Måltider og aktiviteter:

 • Barne- og ungdomsleirene vil spise på forskjellige steder, med 1 m avstand mellom kohortene. Det vil vaskes/desinfiseres mellom bordsetningene.
 • Deling i grupper under arbeid med hund:
  • Barnegruppen vil deles i 4 grupper under arbeid med hund, og ungdommene vil deles i 2 grupper

Teoriundervisning:

 • Vi bruker de samme gruppene som ved arbeid med hund

Matlaging:

 • Vi har 2 kokker som lager mat til alle. Disse skal ikke ha samhandling med gruppene. Kokkene er godt satt inn i smittevern og hvilke hensyn de skal ta.

Bad/toalett:

 • Alle bad/toalett blir vasket ned flere ganger om dagen.
 • Håndklær er byttet ut med papir for hånd-tørk.

Rengjøring:

 • Vi har utarbeidet en egen renholdsplan, hvor vi har tydelige føringer på hvor ofte og hva som skal vaskes, samt hvordan.
 • Det vil være en egen person som vasker og desinfiserer områdene barna oppholder seg i, flere ganger i løpet av dagen. Renholdet forsterkes særlig med henhold på toaletter og vaskeservanter, dørhåndtak, trappegelendre, sportsutstyr, leker og andre gjenstander som hyppig berøres.

Hygienetiltak:

 • Vi har en egen avkryssbar sjekkliste utarbeidet av FHI for å opprettholde en rutine, og for å kunne se at alle tiltak faktisk følges
 • Vi henger opp plakater med «vaner som forebygger smitte» i alle rom hvor vi skal oppholde oss.
 • Instruktørene vil gi de ansatte samt barna en tydelig innføring og opplæring i tiltakene som skal sikre godt smittevern.
 • Vi opprettholder god hoste- og håndhygiene for å redusere smitte.
 • Det skal utføres håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Vi sørger for å ha tørkepapir og håndvask-/desinfeksjonsmulighet lett tilgjengelig til bruk for barn og ansatte.
 • Vi begrenser kontakt mellom barn og ansatte, samt barn og barn. Samtidig må trøst gjennomføres på en god måte ved behov.
 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.
 • På leir er vi alltid mye ute. Utendørs vil barna ofte holde større avstand til hverandre enn innendørs, noe som kan bidra til å forebygge smitte. Vi har alltid med «håndsprit» på tur, slik at man kan få desinfisert hender i løpet av turen om nødvendig. Vi holder god avstand når vi er på tur.

Smittevern:

 • OBS! Barnet/ungdommen kan ikke komme på leir om vedkommende er syk eller har symptomer på COVID-19.
 • Om barnet/ungdommen blir syk under leir, må han/hun hentes.
 • Unngå å nyse eller hoste direkte på andre. Nys/host i papir og kast det etterpå. Bruk albuekroken om man ikke har papir
 • Hold minst 1 m avstand til andre.
 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og lunkent vann. «Håndsprit» kan brukes i de tilfeller man ikke har tilgang til såpe og vann.

Smittevern er viktig – men vi vil ikke at det skal bli fokus hele uken.
Dagsplanene våre er alltid meget strenge på tider og rutiner – dette vil hjelpe oss også i år da smittevernsrutinene legges naturlig inn i planene.
Det er viktig for oss at barna har det gøy og trives på leir hos oss – og vi vil (med smittevern i bakholdet) som vanlig ha fokus på glede og lek både for barn og hund.

 

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere