Vår 2022: Innhold og datoer instruktørutdanning

Published 13 august 2021

Course Date : 14. januar 2022

Her er timeplanen inkl kursinnhold for Hundetrener og Instruktørutdanningen med oppstart 14. januar 2022.

Vi gjør oppmerksom på at  det kan bli endringer i datoer.

 

Høst 2022: Innhold og datoer instruktørutdanning

Datoer og innhold, men det kan forekomme endringer på rekkefølgen på helgene ila året.

Alle kurshelger:
Fredag 18:30 – ca. 21:30
Lørdag og søndag 09:00 - 15:00

Forelesningene holdes på Kløfta, Kløfta Velhus, Kongsvingervegen 10, 2040 Kløfta

Praktiske treninger holdes i Alnaparken, Alnaparkveien 13, Oslo.

Timeplan:

Modul 1.

Helg 1: 

14. - 16. januar 2022

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag: Introduksjon ved kursansvarlig An-Magrit Galåen.
Gjennomgang av pensum. Eksamensformer og krav. Forventning til kurset. Forventning til deltagere. Pensumlitteratur. Anbefalt litteratur. Presentasjon av foredragsholdere. Hundeskolens filosofi. Refleksjonsoppgave.

Lørdag: An-Magrit Galåen: Rasekunnskap. Raser – Valg av raser. Gjennomgang av refleksjonsoppgaven.

Søndag: An-Magrit Galåen. Valpens utvikling. Observatørens rolle. Deltagelse på kursplassen. Hjelpeinstruktørens rolle.

Helg 2:

18. - 20. februar 2022

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder fredag og lørdag. Kan ha med hund søndag.

Fredag: Veterinær foredrag med veterinær fra Dyrenes Venn 

Lørdag: Erik Aleksander Andersen: Etikk. Lover. Oslo Hundeskole - formål og tankegang. Hva sier vi fra om. Bruk av straff. Tjenestehund og hundesporter.

Søndag: Erik Aleksander Andersen: Du kan ha med egen hund. Belønning og forsterker i teori og praksis. Hvordan lære inn en god forsterker. Hvordan få godt samarbeid mellom hund og fører.

Helg 3:

18. - 20. mars 2022

Fredag:  Roar Kjønstad. Foredrag om test av hund og hundens anlegg.

Lørdag 0900 – 17:00

Gjermund Andersen, Erik Aleksander Andersen, Morten Krogstad, Annette Lurud og An-Magrit Galåen
Deltagerne har med egne hunder. Vi er utendørs så ta med klær etter forholdene.

Vi ser på forskjellige innlæringsmetoder for eksamensoppgavene (praktisk øvelse med hund) Praktisk trening med hund. Praktiske øvelser: søksøvelser, spor, agility og rallylydighet. Hvordan lære hunden å mestre miljø og utfordringer.
Søndag: 0900 – 1500 - Presentasjon av refleksjonsoppgave og trening av egen hund.

Helg 4:

1. - 3. april 2022

Lydighetshelgen

Deltagerne har med egne hunder lørdag og søndag

Fredag, lørdag og søndag:
Om øvelsene deltagerne skal vise som eksamensøvelser i modul 2. Gruppearbeid om planlegging av treningen. Oppdeling av øvelser i momenter. Egentrening i grupper. Kontakt trening.

8. mai: 2022 Eksamen for instruktørkurs høsten 2021. Dere er velkommen som «kursdeltagere» og til å se hvordan eksamen er i praksis. Mer om dette på kursåpningen.

Helg 5:

13. - 15. mai 2022

Deltagerne har med hunder søndag
Instruktør: Morten Krogstad lørdag og søndag

Fredag: Royal Canin
Fòr og ernæring
Lørdag og søndag: Morten Krogstad
Aggresjon / hundens signaler. Problemadferd, metodevalg, praktisk øvelse

Helg 6:

3 - 5. juni 2022

Etologihelgen

Deltagerne skal ha med egne hunder søndag.

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: Karianne Mortensen
Genetikk, Adferd, Utviklingsfasene, Motivasjoner

Søndag: Trening av egen hund

Helg 7:

26. - 28. august 2022

Denne helgen har deltagerne med egen  hund lørdag.

Instruktør: An-Magrit Galåen og Erik Aleksander Andersen

Fredag: Oppsummering, repetisjon og gjennomgang

Lørdag: Trening av egen hund. Status trening frem mot eksamen.

Søndag: Skriftlig eksamen.

 

Modul 2.

Helg 8:

16. - 18. september 2022

Deltagerne har med egne hunder

Fredag: Informasjon, presentasjonsteknikk, instruktørens rolle

Lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening

Helg 9:

14.- 16. oktober 2022

Deltagerne har med egne hunder

Fredag, lørdag og søndag: Drillprosedyrer, praktisk trening, stemmebruk

Helg 10:

11. - 13. november 2022

Deltagerne har med egne hunder

Fredag og lørdag: Drillprosedyrer, praktisk trening, forberedelse til eksamen.

Søndag:

Praktisk eksamen med egen hund.

Praktisk eksamen i drill av kursdeltagere.

 

Til slutt:

Etter eksamen er kurset fullført. Diplomer utleveres til de som har bestått alle moduler og betalt. Individuell tilbakemelding blir gitt. Det er vanlig at ikke alle består, men de som ikke består får mulighet til å gå opp til ny prøve senere. Dette blir avtalt og lagt til rette for den enkelte ut fra praktiske forhold og eventuelle faglige utfordringer.

Dersom noen forhindres fra å delta på en av helgene, kan vedkommende vederlagsfritt få delta på denne helgen ved neste kurs. Det tas her forbehold om endringer i kursprogrammet. Kandidaten må selv holde seg underrettet om når neste kurs avholdes.

Dersom deltageren har lese og/eller skrivevansker som skaper spesielle utfordringer i forbindelse med skriftlige oppgaver, tar den enkelte kontakt med kursleder så tilrettelegging kan planlegges.

Husk at selv om vi gjør det vi kan for å lage ett godt kurs, er det opp til deg og de andre deltagerne å få mest mulig ut av kurshelgene og tiden i mellom.

An-Magrit Galåen
Kursleder

 

Priser

Kurset koster i sin helhet 19900,-

Pris modul 1: 14.900,-

Pris modul 2: 6.400,-

Påmeldingen er bindende.

Dersom du har spørsmål om påmelding, kontakt oss på tlf 22 07 67 76 eller utdannelse@oslo-hundeskole.no

Håper vi ses på vårt hundetrener- og instruktørkurs!

Legg igjen en kommentar

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere