Vår 2022 Innhold og datoer

Publisert 9 august 2022

Kursdato : fra 14. januar 2022

Innhold og datoer for hundetrener og instruktørutdannelsen våren 2022. Bli med på et eventyr! Lær mer om hund!  Vår hundetrener og instruktørutdanning er tilpasset både deg som ønsker å bli instruktør og for deg som vil lære mer om hund og trening.

 

Innhold og datoer for våren 2022

Datoer og innhold, men det kan forekomme endringer på rekkefølgen på helgene ila året.

Alle kurshelger:
Fredag 18:30 – ca. 21:30
Lørdag og søndag 09:00 - 15:00

Forelesningene holdes på Kløfta, Kløfta Velhus, Kongsvingervegen 10, 2040 Kløfta

Praktiske treninger holdes i Alnaparken, Alnaparkveien 13, Oslo.

Timeplan modul 1.

Helg 1: 

14. - 16. januar 2022

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder.

Fredag:  Introduksjon med kursansvarlig An-Magrit Galåen og Morten Krogstad.

 • Nettbasert med zoom
 • Gjennomgang av pensum.
 • Eksamensformer og krav.
 • Forventning til kurset.
 • Forventning til deltagere.
 • Pensumlitteratur. Anbefalt litteratur.
 • Presentasjon av foredragsholdere.
 • Hundeskolens filosofi.
 • Refleksjonsoppgave.

Lørdag: An-Magrit Galåen Kløfta Velhus/zoom

 • Rasekunnskap. Raser – Valg av raser.
 • Gjennomgang av refleksjonsoppgaven.

Søndag: An-Magrit Galåen Kløfta Velhus/zoom

 • Valpens utvikling.
 • Observatørens rolle.
 • Hjelpeinstruktørens rolle.
 • Deltagelse på kursplassen.

 

Helg 2:

18. - 20. februar 2022

Denne helgen har deltagerne ikke med egne hunder fredag og lørdag. Kan ha med hund søndag.

Fredag: Veterinær foredrag med veterinær fra Dyrenes Venn 

Lørdag: Erik Aleksander Andersen: Etikk. Lover. Oslo Hundeskole - formål og tankegang. Hva sier vi fra om. Bruk av straff. Tjenestehund og hundesporter.

Søndag: Erik Aleksander Andersen: Du kan ha med egen hund. Belønning og forsterker i teori og praksis. Hvordan lære inn en god forsterker. Hvordan få godt samarbeid mellom hund og fører.

Helg 3:

18. - 20. mars 2022

Fredag:  Foredrag om test av hund og hundens anlegg.

Lørdag 0900 – 17:00

Gjermund Andersen, Erik Aleksander Andersen, Morten Krogstad, Annette Lurud og An-Magrit Galåen
Deltagerne har med egne hunder. Vi er utendørs så ta med klær etter forholdene.

Vi ser på forskjellige innlæringsmetoder for eksamensoppgavene (praktisk øvelse med hund) Praktisk trening med hund. Praktiske øvelser: søksøvelser, spor, agility og rallylydighet. Hvordan lære hunden å mestre miljø og utfordringer.
Søndag: 0900 – 1500 - Presentasjon av refleksjonsoppgave og trening av egen hund.

Helg 4:

1. - 3. april 2022

Lydighetshelgen

Deltagerne har med egne hunder lørdag og søndag

Fredag, lørdag og søndag:
Om øvelsene deltagerne skal vise som eksamensøvelser i modul 2. Gruppearbeid om planlegging av treningen. Oppdeling av øvelser i momenter. Egentrening i grupper. Kontakt trening.

8. mai: 2022 Eksamen for instruktørkurs høsten 2021. Dere er velkommen som «kursdeltagere» og til å se hvordan eksamen er i praksis. Mer om dette på kursåpningen.

Helg 5:

13. - 15. mai 2022

Deltagerne har med hunder søndag
Instruktør: Morten Krogstad lørdag og søndag

Fredag: Royal Canin
Fòr og ernæring
Lørdag og søndag: Morten Krogstad
Aggresjon / hundens signaler. Problemadferd, metodevalg, praktisk øvelse

Helg 6:

3 - 5. juni 2022

Etologihelgen

Deltagerne skal ha med egne hunder søndag.

Fredag, lørdag og søndag:
Instruktør: Karianne Mortensen
Genetikk, Adferd, Utviklingsfasene, Motivasjoner

Søndag: Trening av egen hund

Helg 7:

26. - 28. august 2022

Denne helgen har deltagerne med egen  hund lørdag.

Instruktør: An-Magrit Galåen og Erik Aleksander Andersen

Fredag: Oppsummering, repetisjon og gjennomgang

Lørdag: Trening av egen hund. Status trening frem mot eksamen.

Søndag: Skriftlig eksamen.

 

Modul 2 instruktørens rolle

Helg 8:

16. - 18. september 2022 Une Vereide - Alnaparken i Oslo

 • Deltagerne har med egen hund
 • Vi er utendørs så ta med klær etter forholdene.
 •  Informasjon
 • presentasjonsteknikk
 • instruktørens rolle
 • Drillprosedyrer
 • praktisk trening

 

Helg 9:

14.- 16. oktober 2022 Une Vereide - Alnaparken i Oslo

 • Deltagerne har med egen hund
 • Vi er utendørs så ta med klær etter forholdene.
 • Drillprosedyrer
 • praktisk trening
 • stemmebruk

 

Helg 10:

11. - 13. november 2022 Une Vereide - Alnaparken i Oslo

Fredag og lørdag:

 • Siste forberedelse til eksamen.
 • Vi er utendørs så ta med klær etter forholdene.
 • Deltagerne har med egen hund

Søndag:

 • Vi er utendørs så ta med klær etter forholdene.
 • Praktisk eksamen med egen hund.
 • Praktisk eksamen - holde eget kurs

 

Etter eksamen er kurset fullført. Diplomer utleveres til de som har bestått alle moduler og betalt. Individuell tilbakemelding blir gitt. Det er vanlig at ikke alle består, men de som ikke består får mulighet til å gå opp til ny prøve senere. Dette blir avtalt og lagt til rette for den enkelte ut fra praktiske forhold og eventuelle faglige utfordringer.

Dersom noen forhindres fra å delta på en av helgene, kan vedkommende vederlagsfritt få delta på denne helgen ved neste kurs. Det tas her forbehold om endringer i kursprogrammet. Kandidaten må selv holde seg underrettet om når neste kurs avholdes.

Dersom deltageren har lese og/eller skrivevansker som skaper spesielle utfordringer i forbindelse med skriftlige oppgaver, tar den enkelte kontakt med kursleder så tilrettelegging kan planlegges.

Husk at selv om vi gjør det vi kan for å lage ett godt kurs, er det opp til deg og de andre deltagerne å få mest mulig ut av kurshelgene og tiden i mellom.

An-Magrit Galåen
Kursleder

 

Priser

Kurset koster i sin helhet 19900,-

Pris modul 1: 14.900,-

Pris modul 2: 6.400,-

Påmeldingen er bindende.

Dersom du har spørsmål om påmelding, kontakt oss på tlf 22 07 67 76 eller utdannelse@oslo-hundeskole.no

Håper vi ses på vårt hundetrener- og instruktørkurs!

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere