Spesialsøk

Publisert 8 januar 2024

seek

Kursdato : Weekendkurs 12-14. januar

Hei har du lyst til å trene smeller eller benytte hunden din til å finne igjen ting. Da er dette kurset noe for deg.

Er du allerede godt i gang med smellertrening eller spesialsøk. Da kan du også melde deg på dette kurset. Her trenes det ut i fra det ståstedet dere befinner dere på.

 

Kurset starter fredag kl. 18 og slutter søndag kl. 16. Første kvelden er avholdt til teori. Da stiller vi uten hund denne kvelden.

Under  teorien får dere greie på hva dere trenger å ha med på kurset.

Lørdag og søndag starter vi opp med hund kl. 10 og avslutter kl. 16.

 

Kurset går innendørs. Dere blir filmet, slik at dere får sett dere selv og de andre trene.

For dere som har grunnleggende trening i plattformen. Kan dere melde dere på dette kurset og ta det som et påbyggings kurs.

Meld dere på nå, så er dere med. Sees!

 

 

Generelt
Målet er at hunden skal  jobbe med og prestere optimalt av egen lyst for oppgaveløsing -

Her utvikles hundens ferdigheter fra ferdigheter ut fra hva den allerede tilbyr/viser av:

  • ferdigheter
  • arbeidsmåte og
  • søksforståelse

Innlæringsmodellen går via lek og belønning.

Gjennom små trinn formes hunden til å knekke koden som er knyttet til de ulike momentene. Nøkkelen til hundens suksess ligger hos hundefører, som vi utvikler til å fortstå sin hund bedre gjennom momenttrening. Der vi deler momentet opp i ulike delmomenter.

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere