Ny hundelov

Publisert 1 september 2023

I år har det kommet en ny og revidert hundelov.

Hovedformålet med den nye Hundeloven er å forsterke forebyggende tiltak rettet mot hundeholderen. I den nye loven ansvarliggjøres hundeeier i langt større grad enn tidligere.

 

 

Det er innført et kompetansekrav for hundeeiere, politiet har fått flere muligheter til å ilegge hundeholder straff, i motsetning til tidligere, hvor det var hunden som fikk straffen. Det er også innført objektive vurderingskriterier ved hundebittskade.

 

Oslo Hundeskole sendte inn et høringssvar på den nye hundeloven. Noe følte vi at vi ble hørt på, men ikke på de viktigste punktene.

 

 

Sakkyndig kompetanse

Oslo Hundeskole ønsket at ved uheldige situasjoner, som når hunder biter, at politiet tar inn sakkyndig kompetanse. Da kompetanse fra profesjonelle aktører som jobber med atferd som hovednæring.

Oslo Hundeskole var ikke fornøyd med eksemplene på sakkyndig kompetanse i høringen til ny lov.

Dette fikk vi ikke gjennomslag på. Det vil fortsatt være opp til politiet selv å vurdere om en hund skal avlives eller ikke.

 

Sentrale begreper

Et ønske fra Oslo Hundeskole var å ha mer tydelighet i hva de sentrale begrepene betyr. Begrep som «angrep» og «skade»; Disse begrepene har fått mer utfyllende beskrivelser.

Oslo Hundeskole var og er uenig i den objektive beskrivelsen på hva et «angrep» faktisk er.

 

I paragraf 2 bokstav h står det:

Angrep: at en hund som ikke er sikret gjør en målrettet bevegelse mot et annet dyr eller et menneske med den hensikt å skade

 

I kapitel 5, paragraf 14, bokstav a står det:

Ved pågående eller nært forestående angrep mot en person kan enhver gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, herunder avliving. Det samme gjelder dersom en hund påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person betydelig skade, og hunden fortsatt utgjør en klar fare. Dette fritar ikke den som helt eller delvis har fremprovosert et angrep, fra straffansvar eller erstatningsansvar.

Her er loven lagt opp til tolkning. Og tolkningen kan bli at om en person føler seg truet og i fare, kan hunden straffes med avlivning.

 

Krav til kompetanse hos hundeeier

I paragraf 3, bokstav a står det:

Hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse til å kunne forebygge at uheldige situasjoner eller skader oppstår. Slik kompetanse omfatter blant annet kunnskap om hold og trening av hund og kunnskap om hundens behov, naturlige adferd, bruksområde og det skadepotensialet hunden kan utgjøre.

Også denne paragrafen er lagt opp til tolkning. Noe som kan gi hundeeier en utfordring med å bevise sin kompetanse om noe uønsket skulle skje ved at hunden utgjør en skade eller trussel mot folk, dyr eller andre hunder.

Derfor er det viktigere enn noen gang å gå på hundekurs hos profesjonelle aktører. Da kan hundeeier bevise sin kompetanse.

 

 

En tanke

Hundeloven er fortsatt lite objektiv. Derfor er det veldig viktig at alle hundeeiere skaffer seg god kompetanse på hundeoppdragelse, og velger de aktørene i markedet som driver profesjonelt og kan sitt fag.

Oslo Hundeskole har holdt kurs i 30 år og har et godt rykte og renommé i det profesjonelle markedet, familier med hunder og myndighetene.

Oslo Hundeskole er et godt valg, og vi vil hjelpe deg med å få den kompetansen du trenger.

 

 

 

Oslo Hundeskole har  utarbeidet artikkelen i samarbeid med advokat Trond Werner Lunde i Kogstad Lunde & Co.

Trykk her for å lese Kogstad Lunde & Co. sin artikkel om den nye hundeloven.

5 1 vote
Article Rating
Abboner
Notify of
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bjørn A L Christensen
1 år siden

Hva med å gi ut digitale bevis på kunnskap?

Book kurs
Partnere