Videreutdanning adferdspesialist

Publisert 10 mars 2024

Kursdato : 14. mars 2024

Din mulighet til videreutdanning innen problemadferd og problemløsning! Tilbud til deltakere på vårt hundetrener og instruktørkurs.

 

Videreutdanning i problemadferd.

Vi tilbyr videreutdanning innen problemadferd, problemløsning og hundens språk og signaler. Med dette kurset vil du være mer rustet til å utføre private konsultasjoner og hjelpe hunder med problemadferd. Etter fullført og bestått kurs får du et kursbevis som bevis på din kompetanse.

I dagens samfunn har behovet for kompetanse innen håndtering av problematferd hos hunder økt betraktelig. Hundeeiere ser stadig etter kvalifiserte fagpersoner som kan hjelpe dem med å forstå og takle utfordrende atferd hos deres hund.

Kursinfo:

Oppstart: 14. mars 2024

Vi starter med teori ved Kløfta Velhus

Tidspunkt teori: 17:30 - ca 21:00.

Praktiske treninger: 3 torsdager

Tidspunkt praktiske treningene: 18:00 - ca 21:00

I tillegg: 2 private konsultasjoner + eksamen

Kurset inneholder 20 timer.

Ordinær pris: 7800,- Tilbud til deg: 5900,-

Kursansvarlig: An-Magrit Galåen

Hvem møter du?

Vi arrangerer et kurs for deltakere som har gjennomført privat konsultasjon. Deltakerne har store utfordringer med hundene. Det er 5 deltakere. Du er med som observatør og vi vil etter teorien og treningene få en god gjennomgang av alle hundene. Hva ser vi etter? Hvorfor har hunden problemadferd? Hva forteller hunden oss? Hvilke løsninger jobber vi med? Det er også inkludert 2 private konsultasjoner. Du er med som observatør/figurant på 2 konsultasjoner hvor du lærer om hvordan finne løsninger for hund og eier. Eksamen er en egen privat konsultasjon hvor du skal møte eier og hund. Du skal evaluere hunden, finne løsninger og gi en god rapport til både eier og kursansvarlig.

Vårt mål!

Vårt mål er å øke kompetansen til deltakerne på vår hundetrener og instruktørutdannelse. Du skal bli god til å identifisere, analysere og håndtere problemadferd hos hunder på en effektiv måte. Gjennom en kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk trening, gir dette kurset deltakerne de nødvendige verktøyene for å forstå hundens språk og signaler, samt å gjenkjenne og adressere ulike atferdsproblemer.

Hva lærer du!

Dette tilbudet vil gi deg en grundig forståelse av ulike typer problemadferd hos hunder og effektive metoder for å håndtere dem. Gjennom en kombinasjon av teori og praksis vil du lære teknikker for å identifisere årsakene til problematferd, utvikle individuelle treningsplaner og implementere effektive løsninger. Her får du observere hunders atferd i ulike situasjoner. Du får muligheten til å studere hunder i reelle settinger, slik at du kan lære å tolke hundens kroppsspråk og forstå de underliggende årsakene til problematferd. Dette gir en solid grunnlag for å utvikle skreddersydde treningsplaner og intervensjoner som er tilpasset den enkelte hund.

Er du interessert?

Vi håper virkelig at du vil delta i dette spennende videreutdanningsprogrammet og fortsette din reise mot å bli en dyktigere og mer kompetent instruktør innen hundetrening.

Kontaktinfo:

An-Magrit Galåem

E-post: an-magrit@oslo-hundeskole.no

Mobil: 406 15 250

 

 

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere