Hvorfor velge instruktørutdanning hos Oslo Hundeskole?

Publisert 12 april 2017

Kursdato : 21. august

Hvorfor velge instruktørutdanning, og hvorfor Oslo Hundeskole? Jeg, Bjørn Erik Frigaard, er kursansvarlig, og har tenkt å si litt om det.

Oslo Hundeskoles hundetrener og instruktørutdanning er delt inn i to moduler. Modul 1 er en ganske grundig innføring i det jeg velger å kalle hundelære. Med det menes kunnskap om hunden som individ i tiden fra forplantning, drektighet, fødsel og valpetid, fram til voksen hund.
Kurset legger vekt på å gi deltagerne teoretisk kunnskap om hunder. Mentalitet og fysiske forutsetninger er selvsagt en viktig del, men det aller viktigste er at kurset forsøker å formidle kunnskap som gjør at deltageren kan ta gode, begrunnede valg under egen trening, og ved veiledning av andre.

Kurset har på ingen måte som målsetting å lage en hel gjeng med kopier av Geir Marring eller Bjørn Erik Frigaard. Det er ikke mulig, dessverre og heldigvis! Hele konseptet er lagt opp slik at deltagerne etter endt utdanning selvsagt får en diplom, men viktigst av alt: Deltageren skal ha en solid og faglig begrunnet kunnskap som gjør den enkelte i stand til å gjøre egne valg, og så begrunne dem. Jeg er sterk motstander av «menighets- tanken». Med det mener jeg det vi kan se i enkelte miljøer der en eller annen med varierende erfaring har sett lyset, og har funnet den eneste rette veien til målet. Ved Oslo hundeskole ønsker vi at alle metoder og filosofier skal belyses, og det er den enkelte som skal gjøre sine valg etter evner, hundemateriell og ambisjoner. Er man fornøyd med å gå en tur med hunden i bånd, eller vil man at hunden skal komme på innkalling under alle forutsetninger? Vil man unngå problemet, eller gjøre noe med det? Det er forskjellige mål og løsninger der ute, og vi vil belyse flest mulig av disse.

Noen av spørsmålene som stilles er: Hva skal du med hunden? Hvilke hunder lykkes du med? Hvor viktig er hundens mentale anlegg? Hvilke treningsmetoder fører fram til hvilke mål? Hva gjør vi med uønsket adferd? Hva med aggresjon.. er aggresjon og aggresjon det samme, og hva gjør vi? Hvorfor gjør hunden det den gjør? Er hunden en ulv? Hvor gammel må den være? Kan du skyte hunden…hva sier egentlig lovverket? Har grensesetting og lederskap gått helt av moten? Er etologien viktig? Er lydighet og lydighet det samme? Skal jeg i det hele tatt ha hund, eller blir det for vanskelig?

Jeg som er kursansvarlig har mange års praktisk erfaring med ambisiøs og målrettet hundetrening, oppdrett, hobbyhund og ren «kosehund». Kurset gir deltagerne teoretisk bakgrunnskunnskap, men det gir også oppskrifter på hvordan ting kan gjøres. Deltagerne får med seg verktøy som jeg vet virker, og som den enkelte kan benytte dersom det er ønskelig. Kurset belyser blant annet minst 4 metoder som kan benyttes i forbindelse med uønsket adferd, og tar for seg ulike belønningsmetoder.

Modul 3 i kurset er den rene instruktørdelen. Da dreier det seg om det å holde kurs for hundeeiere på kursplass. Dette er i hovedsak en praktisk del, og det er anledning for deltagerne å bli med erfarne instruktører ute i praktisk hundetrening. Skal du lykkes og bli dyktig er det en forutsetning. Vi har flere tidligere deltagere som ved kursets start har bestemt seg for å gå bare modul 1 og 2, men som i løpet av kurset har funnet ut at de ville fortsette å bli instruktører.

Jeg tror jeg kan love at uansett hva du kan fra før, vil du lære mye. Det gjelder uansett hvilket kurs du måtte velge å delta på. Det er alltid noe å snappe opp, se annerledes eller noe du ikke har tenkt på. På instruktørutdannelsen har vi unge mennesker med 1 års hundeerfaring, og vi har deltagere som er godt voksne og har hatt hund hele livet. De unge har mye nytt å lære, og det har de voksne også. Noe har gått i glemmeboken underveis, og kanskje har noe endret seg siden du gikk på dressurkurs i 1973?

De som underviser på kurset har alle praktiske prestasjoner å vise til, og er alle aktive med egen hund. Kurset er noe akademisk, men hovedsakelig et tilbud om å ta del i praktisk erfaring med hund og hundearbeid. De viktigste spørsmålene er ikke om hva som kunne vært tilfelle i en tenkt verden, men hva som virker og er praktisk gjennomførbart innenfor lovens rammer og etiske prinsipper.

Oslo Hundeskoles instruktørutdanning er et kurs for de som har et ønske om å kunne bli instruktør på hundekurs, men også for de som vil lære om hund og hundetrening for å ha flere valgmuligheter og muligheter i eget hundehold. De andre foredragsholderne og jeg ønsker deg velkommen på kurset der du skal lære, spørre og si det du mener. Vi skal kunne forklare og begrunne ut fra teori og praktisk erfaring. Vi formidler ærlig hundetrening som virker.

Det er forbausende mange kvinner på kursene, så derfor er det morsomt å kunne skrive: Herrer oppfordres til å melde seg på

Velkommen til kurset der du kan få god karakter selv om du ikke er helt enig med læreren!

Bjørn Erik Frigaard
Kursansvarlig
Tlf. 99202576

Ønsker du å stå på interesselisten og få info om datoer og når neste oppstart nærmer seg? Trykk her!

Påmeldingsknapp

0 0 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere