Bronsemerkekurs

Published 25 januar 2019

Informasjon oppstart

Course Date : 4.april

Bronsemerkekurs går innendørs i lokalene til Bærum Hundesenter på Høvik. Kurset går 10 kurskvelder tirsdager og torsdager kl.19.30 – 21.15 med avsluttende bronsemerkeprøve

Hvis hunden kunne velge……..

Kanskje ditt mest verdifulle kurs som hundeeier over 10 kurskvelder. Praktisk trening oppmøte Bærum Hundesenter, Ramstadsletta 18 bygg 11. Topp innendørs treningslokaler på tørt underlag, toalett, gratis parkering og andre fasiliteter. Datoer for oppstart finner du i kursplanen til avdelingen

Alle ønsker seg en lydig hund og Bronsemerkekurs gir deg muligheten til dette. Her trener vi med motivasjon og belønning med vekt på teknisk trening. Vi gir hunden alle muligheter til å lykkes sammen med deg. Her arbeider vi med øvelser som du får fordeler av ellers i hverdagen og konkurranser. En lydig hund kan også være en glad hund. Dette er kurset for deg som liker å jobbe med hund og som vet hva en forsterker er.

Siste kurskveld avsluttes med en uoffisiell bronsemerkeprøve.

Øvelser til Bronsemerkeprøven:

Tannvisning: Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse

Lineføring: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens
venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet
eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør
inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør
holdt

Dekk i fra holdt: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. På ny ordre gjør fører helt om og holdt.
Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden opp i utgangsstilling

Innkalling: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra
hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn i utgangsstilling

Stå under marsj: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren
inntil hunden og tar denne med seg på ny kommando  ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

Enkeltdekk 1 min:  Hunden i utgangsstilling og på ordre skal føreren gi kommando for dekk og og bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal stå synlig vendt mot hunden i min.1 minutt. Tiden starter når føreren kommanderer og forlater hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden opp i utgangsstilling

Helhetsinntrykk:  Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom
hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers oppførsel under og mellom de enkelte øvelser og hensyn til de forskjellige rasens temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer

Kurset går over 10 ganger, 2 kvelder pr uke

bestill-her

Legg igjen en kommentar

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere