Kjøpsbetingelser

Her kan du lese Oslo Hundeskole sine kjøpsbetingelser.

Generelt

Man må være over 18 år for å kjøpe dressurkurs hos Oslo Hundeskole.

Foresatte kan kjøpe dressurkurs til deltakere under 18 år.

 

Alle medlemmer/kunder av Oslo Hundeskole plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer. Dette for å sikre at Oslo Hundeskole når sine kunder med informasjon om kurs, endringer, betalinger, etc.

 

Endringer

 

Oslo Hundeskole tar forbehold om endringer i timeplanen.

Oslo Hundeskole kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

 

Bindende påmelding

Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen er bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Oslo Hundeskole snarest etter sykemeldingsdato.

Skulle det allikevel være andre tungtveiende grunner kan avdelingsleder i gitt avdeling tilbakebetale en del av kursavgiften etter dialog med kunden, mot et gebyr på 200,-.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i kursavgiften.

Ved endringer av kurs (eks. bytte fra ett kurs til et annet) kan det påløpe et endringsgebyr på kroner 200,-

 

Betaling

Visa/ Master Card

Kunde kan selv velge å kjøpe kurs med bankkort eller via giro. Ved kjøp på nett velger man ved kjøp. Bestilling over telefon eller mail fører til girobetaling.

Kjøp med bankkort gir ofte en økonomisk fordel – se prislister.

Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og de oppbevares etter norsk lov.

Oslo Hundeskole  er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden

Faktura/Giro

Betalingsinfo blir enten tilsendt kunden i posten eller via den e-postadressen du har registrert deg med. Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato.

Ønsker du å dele beløpet i 2 avdrag må du ta kontakt med din avdeling i Oslo Hundeskole. På standardkurs vil du sjelden få denne muligheten. På kurs som går over lengre tid eller pakker kan økonomiansvarlig  i avdelingen eller avdelingsleder  være behjelpelig med dette.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

 

 

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ opptak

Eleven har ikke lov til å bruke øvelser de lærer hos Oslo Hundeskole til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten samtykke fra Oslo Hundeskole.

 

Oslo Hundeskole står fritt til å bruke bilder/ opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale og nettside.

 

Force majeur

Er Oslo Hundeskole forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Oslo Hundeskole fritatt for alt ansvar.

BOOK COURSE
Partners