Kursplasser

Treningsplassene våre

Treningsplassene våre

Instituttveien 10
2007 Kjeller

Kursplassen er i en åpen og godt belyst garasje.

Se stort kart

BESTILL KURS
Samarbeidspartnere