Populære kurs
Oslo Hundeskole nyheter
Eksterne nyheter
Klager på utvidet båndtvang NKK reagerte tidligere i år sterkt på forslaget om utvidelse av båndtvangbestemmelsene i Ullensaker, og oversendte i den forbindelse høringssvar i saken. De nye forskriftene ble allikevel vedtatt i mai. [...]
21 juni 2016
Source: Ex. news
Klager på utvidet båndtvang NKK reagerte tidligere i år sterkt på forslaget om utvidelse av båndtvangbestemmelsene i Ullensaker, og... [...]
21 juni 2016
Source: Ex. news
NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett revidert NKKs hovedstyre vedtok nylig enkelte endringer i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Det oppdaterte regelverket finner du her. Endringene gis umiddelbar virkning. [...]
21 juni 2016
Source: Ex. news
NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett revidert NKKs hovedstyre vedtok nylig enkelte endringer i NKKs etiske grunnregler for avl og... [...]
21 juni 2016
Source: Ex. news
Samarbeidspartnere